digital tvilling inom järnväg

Digital tvilling inom järnväg

En digital tvilling är en digital representation av en fysisk komponent, eller för den delen en hel järnvägsanläggning. Med hjälp av den digitala tvillingen kan vi bättre förstå, förutse och testa hur en komponent eller anläggning beter sig i olika miljöer och under varierande förutsättningar.

Med hjälp av sensorer samlas information in från järnvägsanläggningen till den digitala tvillingen. Ta en järnvägsväxel som exempel. Där kan det handla om information kring antal omläggningar, temperaturer, vibrationer eller antal tågpassager.

Utifrån den insamlade informationen kan således järnvägsunderhållet bli tillståndsbaserat eftersom det kan bestämmas utifrån faktiska behov och inte utföras vid förutbestämda intervaller eller efter att problem redan uppstått.

Den digitala tvillingen kan även ligga till grund för att hitta fel. T.ex. finna orsaken till en spårväxels problem i ett bristande underhåll, en felaktig tillverkningsprocess, bristande installation eller är den feldesignad från början?

Att ta fram en digital tvilling kräver inte bara erkänd expertis inom järnvägsbranschen utan även spetskompetens inom fysisk simulering, IoT och mätteknik, trafikbelastning, trafikhändelser, underhållsåtgärder, dataanalys, AI, LCC, datadrivna beslut, simulering samt återkoppling till designfasen. Här är Sweco unika i sin samlade kompetens.

Vill du veta mer kontakta Per Norrbin 

Klicka här för att läsa mer om drift och underhåll inom spårbunden trafik