Geolab

Sweco Geolab utför kvalificerade geotekniska analyser av bland annat näringsinnehåll i växtjordar eller förorenad mark. Vi gör ingående undersökningar av markförhållanden, från yta till berggrund, med hjälp av moderna instrument och hög kompetens. Vi är ackrediterade av SWEDAC för analys av miljöföroreningar och kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär preciserade rutiner för kontroll och dokumentation av laboratoriets arbete. Vår tillgång till Swecos samlade kompetens gör att inga uppdrag är för stora. Alla laboratorieanalyser publiceras på GeoWeb som är vår egen lösning för snabb och säker tillgång till analysresultaten. Systemet underlättar hanteringen av labbrapporter och du når det med en enkel inloggning. Geolab har nu införskaffat nytt material för kolvprovtagning (lådor, hylsor, lock) i syfte att kunna fasa ut äldre utrustning med bristande kvalitet samt upprätthålla arkiveringstiden. Därav kommer en avgift om 300kr debiteras per utlämnad ny kolvlåda /Labpersonalen

  • Geoweb
  • Geoteknik
  • Miljöanalyser av förorenad mark
  • Skjuvbox
  • Växt- och anläggningsjordar
  • Blanketter
  • Kontakt

Geoweb

På GEOLABs egen server - GeoWeb - publiceras alla laboratorieanalyser och du hämtar dina labresultat via din egen inloggning.

Systemet underlättar hanteringen av labrapporter och tanken är att GeoWeb skall vara ett hjälpmedel för dig att ha struktur över de projekt som är skickade till labbet. GeoWeb genererar labrapporter i PDF-format samt digitala borrhål (PRV-filer) som innehåller labdata från varje borrhål och djup. PRV-filerna läses automatiskt in i Novapoint GeoSuite Toolbox för uppritning av borrhål.

Du loggar in på GeoWeb och får tillgång till din egen kundarea. På kundarean finns alla projekt, och under dessa samtliga labrapporter och PRV-filer.

Saknar du inloggning?
Skicka e-post med namn och företag till geolab@sweco.se

/globalassets/images-570x380/570x380_geolab.jpg

Kontakta oss