Installation

Ett behagligt inomhusklimat är lätt att ta för givet. Om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Swecos installationskonsulter säkerställer att byggnader har rätt temperatur, bra belysning och god ventilation. Vi är också experter på lösningar som gör husen så energieffektiva som möjligt. Smart och hållbar fastighetsutveckling helt enkelt.

Tjänster

 • Brand- och riskteknik
 • BIM inom installation
 • Elsystem
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Kontroll och besiktning i byggnader
 • Ljusdesign
 • Miljö och energi i byggnader
 • Parametrisk design
 • Styr- och övervakningssystem/Automation
 • Telesystem
 • VVS

BIM inom installation

Swecos installationskonsulter arbetar med BIM genom hela byggprocessen. Vidare använder Sweco BIM i skapandet av energisimuleringar, dimensioneringar och i leveranser till våra kunder.

Med hjälp av BIM erbjuder vi, i dialog med våra kunder, personifierade hållbara lösningar inom exempelvis solenergi, vindkraft och effektiviseringar av olika slag.

På Sweco ser vi BIM som navet för att skapa förståelse och transparens för våra kunder och andra intressenter genom hela byggprocessen. BIM utgör också grunden för skapandet av digitala tvillingar tillsammans med våra kunder.

Genom BIM skapar vi simuleringar och kravställningar inom alla våra verksamhetsområden: el/tele, VVS, energi och miljö, sprinkler och brand, styr och övervakning samt besiktningar.

Vi erbjuder också olika BIM-verktyg kopplat till samordning och förvaltning.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

 • Sölve
  Harr
  BIM-ledare, Installation
  +46 705831889
  Fxvpxn r-cbfg
 • Eva
  Sandgren
  Digitaliseringsledare, Installation
  +46 708279814
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Tomas
  Holmgren
  divisionschef installation
  +46 768462810
  Fxvpxn r-cbfg
 • Birger
  Mäki
  Regionchef, Installation, Nord
  +46 706801492
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Kleist
  Regionchef, installation, öst
  +46 734125754
  Fxvpxn r-cbfg
 • Karin
  Kullman
  Regionchef, Installation, Väst
  +46 761075801
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frank
  Graveus
  Regionchef, Installation Syd
  +46 705323077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christian
  Jönsson
  Installation, Affärsområdeschef Brand och Riskteknik Sverige
  +46 727269182
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna Maria
  Schyllert
  Regionchef, Installation Mitt
  +46 734125021
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Installation, Stockholm
  +46 738263666
  Fxvpxn r-cbfg