Installation

Ett behagligt inomhusklimat är lätt att ta för givet. Om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Swecos installationskonsulter säkerställer att byggnader har rätt temperatur, bra belysning och god ventilation. Vi är också experter på lösningar som gör husen så energieffektiva som möjligt. Smart och hållbar fastighetsutveckling helt enkelt.

Tjänster

 • Brand- och riskteknik
 • BIM inom installation
 • Elsystem
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Kontroll och besiktning i byggnader
 • Ljusdesign
 • Miljö och energi i byggnader
 • Parametrisk design
 • Styr- och övervakningssystem/Automation
 • Telesystem
 • VVS

Brand- och riskteknik

Sweco står för trygghet och hållbarhet, inte minst där vi arbetar med brandskydd, brandsäkerhet och riskhantering. Våra brandkonsulter som är välutbildade brandingenjörer och riskingenjörer med lång erfarenhet har den analytiska förmåga som krävs för att  säkerställa alla tänkbara behov och situationer inom kompetensområdet.

De huvudsakliga områden som vi arbetar med är brandskyddsprojektering med tillhörande dokumentation, brand- och riskutredningar, farligt gods, explosionsskyddsdokumentation, klassningsplaner och Sevesoanläggningar. Vi erbjuder även säkerhetsrådgivning och utbildningar inom farligt gods.

Systematiskt brandskyddsarbete är en viktig förutsättning för driftsskedet av byggnader och verksamheter. Detta hjälper vi till med genom utbildningar, handledning, statusbesiktningar och teknisk dokumentation som exempelvis utrymningsplaner och brandritningar. Detta förebyggande arbete går ut på att göra verksamheterna och personalen medvetna om olika risker och åtgärder för att minimera dem. Det hjälper våra kunder att undvika obehagliga och farliga situationer som kan få konsekvenser för hälsa, egendom och produktionssäkerhet.

Sweco har mycket lång erfarenhet och unik kompetens inom brandskydd på sjukhus och sjukvårdsanläggningar, kraftindustri, biobränslen. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

 • Christian
  Jönsson
  Installation, Affärsområdeschef Brand och Riskteknik Sverige
  +46 727269182
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Tomas
  Holmgren
  divisionschef installation
  +46 768462810
  Fxvpxn r-cbfg
 • Birger
  Mäki
  Regionchef, Installation, Nord
  +46 706801492
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Kleist
  Regionchef, installation, öst
  +46 734125754
  Fxvpxn r-cbfg
 • Karin
  Kullman
  Regionchef, Installation, Väst
  +46 761075801
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frank
  Graveus
  Regionchef, Installation Syd
  +46 705323077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christian
  Jönsson
  Installation, Affärsområdeschef Brand och Riskteknik Sverige
  +46 727269182
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna Maria
  Schyllert
  Regionchef, Installation Mitt
  +46 734125021
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Installation, Stockholm
  +46 738263666
  Fxvpxn r-cbfg