Installation

Ett behagligt inomhusklimat är lätt att ta för givet. Om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Swecos installationskonsulter säkerställer att byggnader har rätt temperatur, bra belysning och god ventilation. Vi är också experter på lösningar som gör husen så energieffektiva som möjligt. Smart och hållbar fastighetsutveckling helt enkelt.

Tjänster

 • BIM
 • Brand- och riskteknik
 • Elsystem
 • Fysiskt skydd
 • Kontroll och besiktning i byggnader
 • Ljusdesign
 • Miljö och energi i byggnader
 • Styr- och övervakningssystem/Automation
 • Telesystem
 • VVS

Fysiskt skydd

Sweco har unik kompetens av att bygga säkerhetsklassade objekt med högt fysiskt skyddsbehov. Vi projekterar både militära och civila anläggningar och tack vare vår erkända kompetens inom fysiskt skydd efterfrågas våra tjänster internationellt.

Precis som Försvaret behöver även civila företag planera för och hantera risker. Byggnader med verksamhet som är central för vårt moderna samhälle och som ingår i infrastrukturen måste utformas med en hög säkerhetsnivå och kunna motstå olika typer av yttre hot som attentat eller sabotage.

Swecos experter har genom åren projekterat ett stort antal bergrum för till exempel telekommunikation och trafikkontroll. Vi erbjuder konsulttjänster inom säkerhet och skydd samt design och konstruktion för byggnader och installationer. Vi har även kompetens inom dörrar och skyddsgränser som skall motstå̊ explosionslaster och klara kraven för tillträdesskydd.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

Kontakt

 • Tomas
  Holmgren
  Vd, installation
  +4631632810
  Fxvpxn r-cbfg
 • Birger
  Mäki
  Regionchef, Installation, Nord
  +4660169982
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Ramsing
  Regionchef, Installation, Syd
  +46104844203
  Fxvpxn r-cbfg
 • Bo
  Damberg
  Regionchef, Installation, Mitt
  +4626662020
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Kleist
  Regionchef, installation, öst
  +4613252754
  Fxvpxn r-cbfg
 • Karin
  Kullman
  Regionchef, Installation, Väst
  +4631632896
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alvaro
  Navia
  Regionchef, installation, Stockholm
  +46104844140
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frank
  Graveus
  Affärsområdeschef, Brand- och riskteknik
  +4640167077
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.