Installation

Ett behagligt inomhusklimat är lätt att ta för givet. Om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Swecos installationskonsulter säkerställer att byggnader har rätt temperatur, bra belysning och god ventilation. Vi är också experter på lösningar som gör husen så energieffektiva som möjligt. Smart och hållbar fastighetsutveckling helt enkelt.

Tjänster

 • Brand- och riskteknik
 • BIM inom installation
 • Elsystem
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Kontroll och besiktning i byggnader
 • Ljusdesign
 • Miljö och energi i byggnader
 • Parametrisk design
 • Styr- och övervakningssystem/Automation
 • Telesystem
 • VVS

Kontroll och besiktning i byggnader

Alla byggnader påverkas av tidens tand och det slitage som naturligt uppstår när människor lever och arbetar i dem. Skötsel och regelbunden kontroll är viktigt för att förebygga material- och personskador. Det gäller inte minst inom områden som el, ventilation och brandsäkerhet.

Sweco är certifierade att utföra besiktningar inom en mängd områden. Vi gör bland annat entreprenad- och elrevisionsbesiktning (EN), samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och brandtekniska besiktningar. I samband med inspektionen kan Sweco även ge värdefulla råd om energibesparing och ombyggnadsbehov. En felaktig ventilationsanläggning leder ofta till onödigt höga energikostnader.

Bland våra experter finns erfarna EN-auktoriserade besiktningsingenjörer som har personlig auktorisation från Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd. Ett antal konsulter är också auktoriserade av Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR).

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

Kontakt

 • Tomas
  Holmgren
  divisionschef installation
  +46 768462810
  Fxvpxn r-cbfg
 • Birger
  Mäki
  Regionchef, Installation, Nord
  +46 706801492
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Kleist
  Regionchef, installation, öst
  +46 734125754
  Fxvpxn r-cbfg
 • Karin
  Kullman
  Regionchef, Installation, Väst
  +46 761075801
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frank
  Graveus
  Regionchef, Installation Syd
  +46 705323077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christian
  Jönsson
  Installation, Affärsområdeschef Brand och Riskteknik Sverige
  +46 727269182
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna Maria
  Schyllert
  Regionchef, Installation Mitt
  +46 734125021
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Installation, Stockholm
  +46 738263666
  Fxvpxn r-cbfg