Installation

Ett behagligt inomhusklimat är lätt att ta för givet. Om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Swecos installationskonsulter säkerställer att byggnader har rätt temperatur, bra belysning och god ventilation. Vi är också experter på lösningar som gör husen så energieffektiva som möjligt. Smart och hållbar fastighetsutveckling helt enkelt.

Tjänster

 • Brand- och riskteknik
 • BIM inom installation
 • Elsystem
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Kontroll och besiktning i byggnader
 • Ljusdesign
 • Miljö och energi i byggnader
 • Parametrisk design
 • Styr- och övervakningssystem/Automation
 • Telesystem
 • VVS

Ljusdesign

En god ljussättning får människor att må bättre, trivas och känna sig trygga både inomhus och utomhus. Ljuset vägleder oss i staden och bidrar till en positiv upplevelse. Med rätt ljus på rätt plats skapas atmosfärer, vackra rum och energieffektiva lösningar. Ljus har stor påverkan på vår hälsa, sömn och vardag vilket gör ljussättningen till en viktig komponent i planeringen av vår omgivning.

Sweco har expertisen inom kommersiella och funktionella lösningar liksom inom energieffektivitet. Vi tar stor hänsyn till frågor som rör energiförbrukning, drift och underhåll. Vi arbetar med ljusdesign, ljusplanering, projektering och byggledning för både exteriör och interiör miljö. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med belysningsuppdrag för offentlig miljö och publika platser.

Swecos ljusdesigners och elprojektörer arbetar nära landskapsarkitekter, arkitekter, planarkitekter och trafikplanerare vilket gör samarbeten smidiga och med ett väl förankrat resultat. För att nå de bästa resultaten arbetar vi nära kunden med öppen kommunikation och stor lyhördhet för uppdraget. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

Kontakt

 • Tomas
  Holmgren
  divisionschef installation
  +46 768462810
  Fxvpxn r-cbfg
 • Birger
  Mäki
  Regionchef, Installation, Nord
  +46 706801492
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Kleist
  Regionchef, installation, öst
  +46 734125754
  Fxvpxn r-cbfg
 • Karin
  Kullman
  Regionchef, Installation, Väst
  +46 761075801
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frank
  Graveus
  Regionchef, Installation Syd
  +46 705323077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christian
  Jönsson
  Installation, Affärsområdeschef Brand och Riskteknik Sverige
  +46 727269182
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna Maria
  Schyllert
  Regionchef, Installation Mitt
  +46 734125021
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Installation, Stockholm
  +46 738263666
  Fxvpxn r-cbfg