Installation

Ett behagligt inomhusklimat är lätt att ta för givet. Om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Swecos installationskonsulter säkerställer att byggnader har rätt temperatur, bra belysning och god ventilation. Vi är också experter på lösningar som gör husen så energieffektiva som möjligt. Smart och hållbar fastighetsutveckling helt enkelt.

Tjänster

 • BIM
 • Brand- och riskteknik
 • Elsystem
 • Fysiskt skydd
 • Kontroll och besiktning i byggnader
 • Ljusdesign
 • Miljö och energi i byggnader
 • Styr- och övervakningssystem/Automation
 • Telesystem
 • VVS

Ljusdesign

En god ljussättning får människor att må bättre, trivas och känna sig trygga både inomhus och utomhus. Ljuset vägleder oss i staden och bidrar till en positiv upplevelse. Med rätt ljus på rätt plats skapas atmosfärer, vackra rum och energieffektiva lösningar. Ljus har stor påverkan på vår hälsa, sömn och vardag vilket gör ljussättningen till en viktig komponent i planeringen av vår omgivning.

Sweco har expertisen inom kommersiella och funktionella lösningar liksom inom energieffektivitet. Vi tar stor hänsyn till frågor som rör energiförbrukning, drift och underhåll. Vi arbetar med ljusdesign, ljusplanering, projektering och byggledning för både exteriör och interiör miljö. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med belysningsuppdrag för offentlig miljö och publika platser.

Swecos ljusdesigners och elprojektörer arbetar nära landskapsarkitekter, arkitekter, planarkitekter och trafikplanerare vilket gör samarbeten smidiga och med ett väl förankrat resultat. För att nå de bästa resultaten arbetar vi nära kunden med öppen kommunikation och stor lyhördhet för uppdraget. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

 • Alexandra
  Schremer Payén
  Gruppchef ljusdesign, Arkitektur
  +46852295355
  Fxvpxn r-cbfg
 • Lars
  Dahlborg
  Installation
  +4686955964
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna
  Waernborg
  Arkitektur
  +4686956590
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Tomas
  Holmgren
  Vd, installation
  +4631632810
  Fxvpxn r-cbfg
 • Birger
  Mäki
  Regionchef, Installation, Nord
  +4660169982
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Ramsing
  Regionchef, Installation, Syd
  +46104844203
  Fxvpxn r-cbfg
 • Bo
  Damberg
  Regionchef, Installation, Mitt
  +4626662020
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Kleist
  Regionchef, installation, öst
  +4613252754
  Fxvpxn r-cbfg
 • Karin
  Kullman
  Regionchef, Installation, Väst
  +4631632896
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frank
  Graveus
  TF Regionchef, Installation Stockholm
  +4640167077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christian
  Jönsson
  Installation, TF Affärsområdeschef Brand och Riskteknik Sverige
  +4640375371
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.