Installation

Ett behagligt inomhusklimat är lätt att ta för givet. Om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Swecos installationskonsulter säkerställer att byggnader har rätt temperatur, bra belysning och god ventilation. Vi är också experter på lösningar som gör husen så energieffektiva som möjligt. Smart och hållbar fastighetsutveckling helt enkelt.

Tjänster

 • Brand- och riskteknik
 • BIM inom installation
 • Elsystem
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Kontroll och besiktning i byggnader
 • Ljusdesign
 • Miljö och energi i byggnader
 • Parametrisk design
 • Styr- och övervakningssystem/Automation
 • Telesystem
 • VVS

Miljö och energi i byggnader

En viktig del i Swecos engagemang för en hållbar samhällsutveckling är att skapa byggnader med bra inomhusklimat och minimal miljöpåverkan. Bekvämlighet och en bra inomhusmiljö är viktigt för välbefinnandet. Men byggnadernas utformning påverkar också möjligheten att minska energianvändningen.

Miljöcertifiering är ett sätt att översätta hållbarhetsarbetet i konkreta mål som gör det enklare att prioritera rätt miljöåtgärder. Genom att miljöcertifiera en byggnad påverkar man både energianvändning och driftkostnader. Swecos experter hjälper till att hitta rätt certifieringssystem och vägleder genom hela processen.

Vi hjälper våra kunder med energisamordning och energiberäkningar som säkerställer att projektens mål och krav kring energiförbrukning kan verifieras i tidiga skeden. Vi bistår även med vår kompetens under produktionsskedet med granskning och kontroller av utförandet och vi följer upp byggnadens verkliga energiförbrukning mot ställda krav.

Utöver det genomför vi också energikartläggningar och analyserar kundernas energianvändning. Kartläggningen hjälper verksamheten att spara energi och att använda den mer effektivt. Många av våra kunder vill också ha hjälp med energideklarationer som också ger värdefull information.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

Kontakt

 • Tomas
  Holmgren
  divisionschef installation
  +46 768462810
  Fxvpxn r-cbfg
 • Birger
  Mäki
  Regionchef, Installation, Nord
  +46 706801492
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Kleist
  Regionchef, installation, öst
  +46 734125754
  Fxvpxn r-cbfg
 • Karin
  Kullman
  Regionchef, Installation, Väst
  +46 761075801
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frank
  Graveus
  Regionchef, Installation Syd
  +46 705323077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christian
  Jönsson
  Installation, Affärsområdeschef Brand och Riskteknik Sverige
  +46 727269182
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna Maria
  Schyllert
  Regionchef, Installation Mitt
  +46 734125021
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Installation, Stockholm
  +46 738263666
  Fxvpxn r-cbfg