Installation

Ett behagligt inomhusklimat är lätt att ta för givet. Om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Swecos installationskonsulter säkerställer att byggnader har rätt temperatur, bra belysning och god ventilation. Vi är också experter på lösningar som gör husen så energieffektiva som möjligt. Smart och hållbar fastighetsutveckling helt enkelt.

Tjänster

 • Brand- och riskteknik
 • BIM inom installation
 • Elsystem
 • Fysiskt skydd och säkerhet
 • Kontroll och besiktning i byggnader
 • Ljusdesign
 • Miljö och energi i byggnader
 • Parametrisk design
 • Styr- och övervakningssystem/Automation
 • Telesystem
 • VVS

Styr- och övervakningssystem/Automation

Oavsett var du befinner dig i samhället, i bilen, på bussen eller i en byggnad kan du vara säker på att du är mitt uppe i en teknisk revolution där digitalisering och integration är i fokus. Swecos konsulter erbjuder ett brett utbud av tjänster och rådgivning inom styr- och övervakningssystem/Automation.

Med vår kompetens blir byggnaden en smart/intelligent byggnad med automatiserade lösningar som underlättar övervakning, styrning och förvaltning för ett bättre inneklimat och energismartare användning.

I den smarta staden kan det handla om funktioner såsom intelligenta elnät som jämnar ut och minskar energiförbrukningen eller högeffektiva kollektivtrafiklinjer som ruttoptimeras med hjälp av trafikdata.

Teknikutvecklingen går snabbt och det kan vara svårt att hänga med i utbudet. Sweco tillhandahåller en multidisciplinär produkt på en global marknad och fungerar som rådgivare till våra kunder inom allt från enskilda smarta byggnader till komplexa Smarta städer-projekt. Det gör oss starka vad det gäller just ”helikopterperspektiv” på alltifrån produkter till framtida tjänster. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

 • Ronnie
  Berg
  UPPDRAGSLEDARE STYR & ÖVERVAKNING Uppsala
  +46 724513319
  Fxvpxn r-cbfg
 • Andreas
  Weistedt
  UPPDRAGSLEDARE STYR OCH ÖVERVAKNING Stockholm
  +46 704208612
  Fxvpxn r-cbfg
 • Runa
  Einarsson
  lund
  +46 734127378
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Tomas
  Holmgren
  divisionschef installation
  +46 768462810
  Fxvpxn r-cbfg
 • Birger
  Mäki
  Regionchef, Installation, Nord
  +46 706801492
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Kleist
  Regionchef, installation, öst
  +46 734125754
  Fxvpxn r-cbfg
 • Karin
  Kullman
  Regionchef, Installation, Väst
  +46 761075801
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frank
  Graveus
  Regionchef, Installation Syd
  +46 705323077
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christian
  Jönsson
  Installation, Affärsområdeschef Brand och Riskteknik Sverige
  +46 727269182
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna Maria
  Schyllert
  Regionchef, Installation Mitt
  +46 734125021
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Installation, Stockholm
  +46 738263666
  Fxvpxn r-cbfg