IT för samhällsutveckling

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Swecos IT-experter använder de datamängder som flödar i samhället för att effektivisera alltifrån transporter och energianvändning till belysning och vattenflöden. Med hjälp av IT kan den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen användas på ett mer optimalt sätt.

Tjänster

 • 3D
 • BIM inom IT för samhällsutveckling
 • FME
 • GIS
 • Informations- och datasamordning
 • Parametrisk design
 • Portallösningar
 • Systemutveckling
 • BIM/GIS

3D

Digitala tredimensionella modeller av byggprojekt ger våra kunder och andra som påverkas av satsningen möjlighet att se och förstå slutresultatet. 3D har en förmåga att väcka planer till liv redan på idéstadiet och göra avancerade ritningar lättare att ta till sig.

Genom att kombinera tredimensionella husmodeller och flygfoton med terräng- och höjdinformation beskriver vi verkligheten på ett mycket åskådligt sätt. Möjligheten att visualisera ökar kvaliteten på det färdiga resultatet samtidigt som arbetet går snabbare och kostnaderna blir lägre.

Swecos experter skräddarsyr kostnadseffektiva lösningar, från enkla visualiseringar till avancerade 3D-applikationer på webben. Vi har utvecklat egna system för att samla olika typer av data i gemensamma modeller, bland annat en lösning för att enkelt visa 3D i vanliga webbläsare och mobila enheter.

Sweco kan även bistå med att samla in nödvändig information genom olika typer av datainsamling kopplat till vår mätverksamhet.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_it_for_urban_development.jpg

Kontakt

 • Christina
  Skogster Stange
  divisionschef, IT för samhällsutveckling
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Ekelund
  Strategisk verksamhetsutvecklare, IT för Samhällsutveckling
  +46 734128133
  Fxvpxn r-cbfg
 • Andreas
  Larsdalen
  regionchef, IT för samhällsutveckling, stockholm
  +46 734126469
  Fxvpxn r-cbfg
 • Catrine
  Öst Forssblad
  regionchef, IT för samhällsutveckling, väst
  +46 727187863
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Boström
  regionchef, IT för samhällsutveckling, sydöst
  +46 702951608
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jörgen
  Bolin
  Regionchef, IT för samhällsutveckling, Nord
  +46 730524952
  Fxvpxn r-cbfg