IT för samhällsutveckling

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Swecos IT-experter använder de datamängder som flödar i samhället för att effektivisera alltifrån transporter och energianvändning till belysning och vattenflöden. Med hjälp av IT kan den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen användas på ett mer optimalt sätt.

Tjänster

 • 3D
 • BIM inom IT för samhällsutveckling
 • FME
 • GIS
 • Informations- och datasamordning
 • Parametrisk design
 • Portallösningar
 • Systemutveckling
 • BIM/GIS

BIM/GIS

Tidigare har BIM-data (information om byggnader och processerna samt besluten kring dessa) och GIS-data (geografisk information) använts var för sig, men för att maximera värdet kombinerar vi dessa data och kallar det BIM/GIS-integration. Genom att kombinera dessa säkerställer vi effektivare arbetsflöden och tappar ingen data längs vägen inom samhällsbyggnadsprocessen.

Kombinationen av BIM/GIS sätter byggnaden i ett sammanhang. I planeringen av en ny byggnation kan flera BIM-modeller visualiseras samtidigt i en korrekt geografisk position. Tack vare geografisk data och analyser kan man se samband, mönster och trender som annars inte hade framträtt. På det sättet kan man ta hänsyn till hur byggnader bäst borde placeras i förhållande till diverse olika faktorer som till exempel bra kommunikationsmöjligheter, närhet till grönytor och samhällsservice, trygg trafiksituation och tillgänglighet.

Att kombinera BIM och GIS ger effektiva arbetsflöden vilket i sin tur effektiviserar byggnationer och alla processer kopplade till det. Genom att sätta BIM-modellen på en geografisk plats ser man förhållandet mellan byggnadsplats och närmiljö. Byggnader kan planeras och designas för att bättre passa in i miljön och minimera intrånget, och designers och arkitekter kan enklare förstå hur projekt och närmiljö interagerar med varandra.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_it_for_urban_development.jpg

Kontakt

 • Christina
  Skogster Stange
  divisionschef, IT för samhällsutveckling
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Ekelund
  Strategisk verksamhetsutvecklare, IT för Samhällsutveckling
  +46 734128133
  Fxvpxn r-cbfg
 • Andreas
  Larsdalen
  regionchef, IT för samhällsutveckling, stockholm
  +46 734126469
  Fxvpxn r-cbfg
 • Catrine
  Öst Forssblad
  regionchef, IT för samhällsutveckling, väst
  +46 727187863
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Boström
  regionchef, IT för samhällsutveckling, sydöst
  +46 702951608
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jörgen
  Bolin
  Regionchef, IT för samhällsutveckling, Nord
  +46 730524952
  Fxvpxn r-cbfg