IT för samhällsutveckling

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Swecos IT-experter använder de datamängder som flödar i samhället för att effektivisera alltifrån transporter och energianvändning till belysning och vattenflöden. Med hjälp av IT kan den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen användas på ett mer optimalt sätt.

Tjänster

 • 3D
 • BIM inom IT för samhällsutveckling
 • FME
 • GIS
 • Informations- och datasamordning
 • Parametrisk design
 • Portallösningar
 • Systemutveckling
 • BIM/GIS

BIM inom IT för samhällsutveckling

För en byggherre eller fastighetsägare kan det kännas nytt och främmande när projekt och leverantörer vill prata BIM. En rad nya termer, frågor och förkortningar som man ska förstå. Vad innebär det här för mig? Behöver vi nya verktyg eller IT-system? Behöver vi ändra vårt arbetssätt? Behöver vi ny kompetens? Var ska jag börja någonstans?

Swecos IT konsulter hjälper dig genom resan att effektivisera hantering av information under en byggnads livscykel, allt från projektering via förvaltning och ombyggnationer till byggnadens avveckling. Vi hjälper dig att identifiera viken nytta BIM kan göra i just din verksamhet. Ett Exempel på denna hjälp kan vara förstudier eller strategiarbeten där vi hjälper dig att definiera krav på leverantörer och gemensamma arbetssätt i projekt och förvaltning eller kanske att handla upp och konfigurera digitala plattformar för samarbete. Vi kan även hjälpa till med mer specifika behov såsom klimatkalkyler eller att integrera system som hanterar teknisk information med andra verksamhetssystem t.ex ekonomi. Att automatisera informationsflöden mellan olika system är bland det roligaste vi vet.

Självklart hjälper vi dig även med BIM-samordning och dokumenthantering i dina projekt vilket är en förutsättning för att skapa användbar information för framtiden.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_it_for_urban_development.jpg

Kontakt

 • Christina
  Skogster Stange
  divisionschef, IT för samhällsutveckling
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Ekelund
  Strategisk verksamhetsutvecklare, IT för Samhällsutveckling
  +46 734128133
  Fxvpxn r-cbfg
 • Andreas
  Larsdalen
  regionchef, IT för samhällsutveckling, stockholm
  +46 734126469
  Fxvpxn r-cbfg
 • Catrine
  Öst Forssblad
  regionchef, IT för samhällsutveckling, väst
  +46 727187863
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Boström
  regionchef, IT för samhällsutveckling, sydöst
  +46 702951608
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jörgen
  Bolin
  Regionchef, IT för samhällsutveckling, Nord
  +46 730524952
  Fxvpxn r-cbfg