IT för samhällsutveckling

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Swecos IT-experter använder de datamängder som flödar i samhället för att effektivisera alltifrån transporter och energianvändning till belysning och vattenflöden. Med hjälp av IT kan den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen användas på ett mer optimalt sätt.

Tjänster

 • 3D
 • BIM
 • FME
 • GIS
 • Informations- och datasamordning
 • Parametrisk design
 • Portallösningar
 • Systemutveckling

GIS

Geografiska informationssystem  (GIS) används för att samla in, bearbeta och utforska geografisk information. Det gör det möjligt att analysera och strukturera stora mängder data på ett lättöverskådligt sätt. Genom att tillföra en geografisk dimension till redan befintlig information uppstår ofta nya nyttor. Data presenterad på karta är ett kraftfullt sätt att upptäcka nya samband i din verksamhet. GIS är svårslaget ur ett visualiseringsperspektiv och går att anpassa på många sätt.

Genom åren har vi bland annat utvecklat olika former av digitala kartlösningar tillsammans med våra kunder som hjälper människor att orientera sig och vi utvecklar också olika typer av navigations- och positioneringssystem.

Sweco har lång erfarenhet av GIS och är leverantörsoberoende. Det innebär att vi har hela marknadens utbud av verktyg och lösningar till vårt förfogande. Vi tar också gärna hand om drift och underhåll av GIS-lösningar. Tillsammans med kunden utvecklar vi en pålitlig och tillgänglig miljö som bidrar till lägre kostnader för drift och förvaltning.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_it_for_urban_development.jpg

Kontakt

 • Maria
  Gårdlund
  vd, IT för samhällsutveckling
  +46 733949960
  Fxvpxn r-cbfg
 • Andreas
  Larsdalen
  regionchef, IT för samhällsutveckling, stockholm
  +46 734126469
  Fxvpxn r-cbfg
 • Catrine
  Öst Forssblad
  regionchef, IT för samhällsutveckling, väst
  +46 727187863
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Boström
  regionchef, IT för samhällsutveckling, sydöst
  +46 702951608
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jörgen
  Bolin
  Regionchef, IT för samhällsutveckling, Nord
  +46 730524952
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.