IT för samhällsutveckling

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Swecos IT-experter använder de datamängder som flödar i samhället för att effektivisera alltifrån transporter och energianvändning till belysning och vattenflöden. Med hjälp av IT kan den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen användas på ett mer optimalt sätt.

Tjänster

 • 3D
 • BIM
 • FME
 • GIS
 • Informations- och datasamordning
 • Parametrisk design
 • Portallösningar
 • Systemutveckling

Informations- och datasamordning

Tillgång till rätt information vid rätt tid är en förutsättning för lyckade projekt. En effektiv informations- och datasamordning avlastar projektledning och medarbetare som i stället kan ägna mer av sin tid åt själva projekteringen.

En effektiv informations- och datasamordning underlättar arbetet i stora och små projekt. Det kan handla om att se till att projektmedlemmarna får tillgång till den senaste informationen eller att effektivt organisera och strukturera dokument och ritningar. Det bidrar också till ett bättre och säkrare beslutsunderlag.

Sweco erbjuder ett brett utbud av kvalificerade tjänster inom informations- och datasamordning. Vi har mångårig erfarenhet av projekt inom bygg- och fastighetsbranschen, industri och infrastruktur.

Vi hjälper även ett stort antal kunder att få tillgång till informationen på ett modernt och innovativt sätt genom olika former av distribuerande lösningar.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_it_for_urban_development.jpg

Kontakt

 • Maria
  Gårdlund
  vd, IT för samhällsutveckling
  +46 733949960
  Fxvpxn r-cbfg
 • Andreas
  Larsdalen
  regionchef, IT för samhällsutveckling, stockholm
  +46 734126469
  Fxvpxn r-cbfg
 • Catrine
  Öst Forssblad
  regionchef, IT för samhällsutveckling, väst
  +46 727187863
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Boström
  regionchef, IT för samhällsutveckling, sydöst
  +46 702951608
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jörgen
  Bolin
  Regionchef, IT för samhällsutveckling, Nord
  +46 730524952
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.