IT för samhällsutveckling

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Swecos IT-experter använder de datamängder som flödar i samhället för att effektivisera alltifrån transporter och energianvändning till belysning och vattenflöden. Med hjälp av IT kan den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen användas på ett mer optimalt sätt.

Tjänster

 • 3D
 • BIM inom IT för samhällsutveckling
 • FME
 • GIS
 • Informations- och datasamordning
 • Parametrisk design
 • Portallösningar
 • Systemutveckling
 • BIM/GIS

Portallösningar

Med våra portallösningar hjälper vi kunderna att skapa ordning och reda. Vi bygger kvalificerade och flexibla lösningar för att hantera och kvalitetssäkra information och dokumentation både för projekt och förvaltning.

Sweco har utvecklat portallösningar för kunder inom olika branscher sedan 2001. Eftersom verksamheter förändras över tid är det viktigt att lösningarna är flexibla och påbyggbara. Vårt koncept utgår från moduler som gör det enkelt att skapa unika lösningar och sedan utveckla dem över tid efter kundernas behov och miljö. Tillsammans med våra experters egenutvecklade funktioner garanterar det en effektiv och anpassad webblösning som är unik för varje kund och projekt.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_it_for_urban_development.jpg

 • Björn
  Skoogh
  Produktansvarig, Projektstruktur
  +46 734122593
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jan-Olof
  Cavanna
  Marknadsansvarig Twinfinity / Projektstruktur
  +46 706229074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Helena
  Eriksson
  Cubeansvarig
  +46 727485759
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Christina
  Skogster Stange
  divisionschef, IT för samhällsutveckling
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Ekelund
  Strategisk verksamhetsutvecklare, IT för Samhällsutveckling
  +46 734128133
  Fxvpxn r-cbfg
 • Andreas
  Larsdalen
  regionchef, IT för samhällsutveckling, stockholm
  +46 734126469
  Fxvpxn r-cbfg
 • Catrine
  Öst Forssblad
  regionchef, IT för samhällsutveckling, väst
  +46 727187863
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Boström
  regionchef, IT för samhällsutveckling, sydöst
  +46 702951608
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jörgen
  Bolin
  Regionchef, IT för samhällsutveckling, Nord
  +46 730524952
  Fxvpxn r-cbfg