IT för samhällsutveckling

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Swecos IT-experter använder de datamängder som flödar i samhället för att effektivisera alltifrån transporter och energianvändning till belysning och vattenflöden. Med hjälp av IT kan den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen användas på ett mer optimalt sätt.

Tjänster

 • 3D
 • BIM inom IT för samhällsutveckling
 • FME
 • GIS
 • Informations- och datasamordning
 • Parametrisk design
 • Portallösningar
 • Systemutveckling
 • BIM/GIS

Systemutveckling

Webbplatser som levererar det besökarna vill ha på ett enkelt och smart sätt stärker varumärket. På samma sätt skapar en dåligt genomtänkt lösning frustration och motvilja. Genom att forma systemen och tjänsterna efter hur användarna nyttjar dem ökar hela organisationens trovärdighet.

Swecos konsulter har lång erfarenhet inom webb-, app- och systemutveckling. Våra systemutvecklare och experter på användbarhet och tillgänglighet skapar nya lösningar och förbättrar befintliga så att de motsvarar beställares och användares krav och förväntningar. Vi ser också till att lösningarna fungerar på olika plattformar, i olika webbläsare och för människor med funktionsnedsättning.

Genom smarta systemlösningar och en genomtänkt arkitektur anpassad efter era behov hjälper vi till att stärka kundmötet. Tack vare att Sweco är plattforms- och leverantörsoberoende kan vi alltid välja den lösning som passar kunden bäst.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_it_for_urban_development.jpg

Kontakt

 • Christina
  Skogster Stange
  divisionschef, IT för samhällsutveckling
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Ekelund
  Strategisk verksamhetsutvecklare, IT för Samhällsutveckling
  +46 734128133
  Fxvpxn r-cbfg
 • Andreas
  Larsdalen
  regionchef, IT för samhällsutveckling, stockholm
  +46 734126469
  Fxvpxn r-cbfg
 • Catrine
  Öst Forssblad
  regionchef, IT för samhällsutveckling, väst
  +46 727187863
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Boström
  regionchef, IT för samhällsutveckling, sydöst
  +46 702951608
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jörgen
  Bolin
  Regionchef, IT för samhällsutveckling, Nord
  +46 730524952
  Fxvpxn r-cbfg