0 av 0 för ""

Miljö och hållbarhet

Klimatförändringar, urbanisering, åldrande befolkning och mobilitet är bara några av de frågor som framtida samhällen måste hantera.

Beslut vi tar idag avgör hur världen och vår miljö ser ut imorgon

De beslut vi fattar, och de planer vi tar fram, avgör hur världen ser ut i morgon. Det är därför viktigt att analysera alternativen innan vi tar ut den definitiva kompassriktningen mot framtiden. Hållbar samhällsutveckling kräver samarbete mellan olika spetskompetenser. Genom att låta olika spetskompetenser jobba tillsammans kan vi i tidiga skeden se helheten, upptäcka konflikter och förbereda oss inför morgondagens frågor.

Goda miljöer för människa och natur

Swecos miljöspecialister skapar miljöer att leva i som inte är skadliga för människa och natur, exempelvis genom att minska förekomsten av gifter och genom effektiv avfallshantering. Vi hanterar miljörelaterade frågor som uppstår när man planerar och bygger nya samhällen som bostäder, infrastruktur och industri.  Vi hjälper er hjälper er med tillstånd på land och i vatten, analyserar miljömässiga risker, utsläpp till luft, beräknar buller, ger råd vid hantering och bedömning av kemiska produkter och genomför naturinventeringar.

Vi hjälper kunder att uppfylla samhällets krav på bullernivåer och en god ljudmiljö. Vi tar fram kostnadseffektiva och designmässigt tilltalande akustiklösningar med rätt effekt för varje enskilt fall. Inom strategisk hållbarhet kan vi även hjälpa till med verksamhetsledningssystem, miljösamordning och frågor kopplat till arbetsmiljö.

Hållbarhet i fokus när framtida samhällen planeras och utformas

Vi på Sweco hjälper våra kunder att ta sig an sina utmaningar med att planera och utforma framtidens hållbara samhällen och städer på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt, i alla typer av uppdrag oberoende av vad projektet i slutändan ska bli. Tillsammans med våra kunder använder vi vår expertis för att utveckla industrier, byggnader, energisystem, infrastruktur och andra delar av vårt samhälle, enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Med hållbarhet i fokus tar vi fram faktabaserade underlag som stöttar beslut idag och samtidigt tryggar framtiden för kommande generationer. Att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan, skydda från översvämningar och hitta lösningar för en cirkulär ekonomi är bara några av de utmaningar vi hjälper våra kunder att hantera.

Globala delmål i fokus för Sweco:

  • Rent vatten och sanitet för alla
  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringarna

Klimat och miljö är ett av de strategiska fokusområdena i vårt hållbarhetsarbete.

Förbättra och utveckla hållbarhetsarbetet i er verksamhet

För dig som vill förbättra eller komma igång med hållbarhetsarbetet inom din verksamhet, har vi utvecklat ett antal hållbarhetstjänster; såsom den engagerande workshopen kickstart hållbarhet, tävlingen klimatpokalen och Swecos Hållbarhetssol™, som hjälper dig att förtydliga och visualisera din organisations eller ditt projekts hållbarhetspåverkan utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. Vi har även tagit fram en digital tjänst för att hållbarhetsanpassa fastigheter – läs mer om Green Asset Screener på Sweco On demand.

Våra experter går igenom ESRS steg-för-steg

– vad är viktigast att känna till?

Är du en av många som försöker greppa de viktigaste delarna av ESRS? Räcker tiden inte till? Vi hjälper dig att få koll! I höstas gick vi under 12 veckor igenom alla 12 ESRS och berättade vad som är viktigast att känna till. Alla avsnitten spelades in och finns nu tillgängliga att se i efterhand: Vad innebär CSRD och ESRS? Varje avsnitt är 10 minuter långt – perfekt för pendlingen till jobbet eller första kaffekoppen!

Det händer mycket inom ramen för EU:s gröna giv – vill du få utskick från oss med uppdateringar inom området? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, samt få möjlighet att ställa frågor till våra experter.