0 av 0 för ""

Avfall

Avfallshanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur och behöver anpassas till städer och samhällen som förtätas. Att minimera eller återvinna avfall som en del i kretsloppet är en viktig del i detta arbete. 

Att minimera eller återvinna avfall är en del i kretsloppet

Sweco arbetar för att bidra till ett hållbart samhälle med minsta möjliga påverkan på miljön. Att minimera eller återvinna avfall som en del i kretsloppet är förstås en viktig del i detta arbete och vi strävar efter att integrera hanteringen i den övriga infrastrukturen så långt det är möjligt. 

Specialistkompetens med djup och bredd i alla avfallsprojekt

Swecos miljökonsulter har över fyrtio års erfarenhet från hundratals svenska och internationella avfallsprojekt, med stora och små frågor. Tack vare ett ingående samarbete med övriga specialister inom företaget kan vi erbjuda både djup och bredd i alla uppdrag. 

Heltäckande kompetens inom avfallshantering

Vi hanterar allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, projektering och projektledning. Vår erfarenhet sträcker sig från avfallsminimering, källsortering och renhållning till hållbar slutbehandling med energi- och materialutvinning. 

Våra uppdrag omfattar avfallsplanering, lokalisering av avfallsanläggningar och utformning av deponier. Vi hjälper också till med tillståndsprövningar och konsekvensbedömningar (MKB) för olika typer av verksamheter inom avfallssektorn och vi har heltäckande kompetens för projektering av anläggningar för biogas som fordonsbränsle (CBG). 

 

 

Vill du veta mer om Avfall?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.