0 av 0 för ""

Blomstrande vägkanter gynnar den biologiska mångfalden

Utmed väg 140 mellan orterna Västergarn och Klintehamn söder om Visby har en ny gång- och cykelväg anlagts. Boende och turister har nu fått ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet, samtidigt som den vackra och artrika floran i vägkanten har bevarats.

Att det finns potential för biologisk mångfald i sidoområdet längs en väg är kanske inte alltid något man tänker på, men faktum är att värdefulla och skyddsvärda växter kan frodas längs våra vägkanter och ha betydelse som både livsmiljö och spridningslänk för olika arter i området. Vi tog en pratstund med Kristina Forssbeck Nyrot, landskapsarkitekt på Sweco, för att höra mer om vägkantsfloran och hur den skyddats i vägprojektet på Gotland.

Hej Kristina! Hur arbetar man med vägkantsfloran när en ny väg ska anläggas?

– Det allra viktigaste är att se till att sidoområdet faktiskt täcks med vegetation, för det är inte alltid en självklarhet. Sedan gäller det att ta reda på förutsättningarna i det landskap och på den plats man befinner sig för att se vad som kan bevaras eller tillföras och på vilket sätt man kan göra det. Man behöver också beakta hur vägens sidoområde kommer att skötas när vägen väl är klar. Sedan är det som med det mesta – man måste vara ihärdig och följa upp utförandet ända in i byggskedet för att vara säker på att slutresultatet blir som tänkt.

Hur har ni arbetat för att främja biologisk mångfald i arbetet med den nya gång- och cykelvägen på Gotland?

– Först inventerades vägkanterna för att ta reda på vilka arter som fanns där och sedan utarbetade vi en strategi för att hantera jorden utmed sträckan. Vi har bevarat och återfört jord med befintlig fröbank till de nya vägslänterna och vi gjorde även en specialinsats för att gräva upp och flytta knölar av den rödlistade och endemiska arten gotländsk nunneört till nya växtplatser. Det har varit ett väldigt lyckat projekt och det beror mycket på det goda samarbetet, både med kollegorna på Sweco inom de olika teknikområdena i projektet, och med Trafikverket. Vi hade även en tät dialog med entreprenören, vilket jag också tror var en nyckel till det goda resultatet.

Vad är speciellt med den gotländska vägkantsfloran?

– Längs vägkanterna på Gotland finns en artrikedom och blomsterprakt med bland annat orkidéer som inte är så vanlig i en vägkant, utan är speciell för Gotland och kommer sig av bland annat den jordmån som finns här. Man har även en tradition av att sköta vägkanterna på ett sätt som gynnar artrikedomen.

Vad ser du fram emot härnäst?

– Den nya gång- och cykelvägen blev klar sommaren 2020 och då hade det redan börjat komma upp en hel del växtlighet. Nu ser jag fram emot att få se hur floran på sikt kommer att utvecklas längs vägen!

  • Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald eller komma i kontakt med oss? Här hittar du fler nedslag bland allt vi gör inom området.