0 av 0 för ""

Ledningsgator + fjärilar + cykling = sant

När Sweco inventerade naturvärden i ledningsnätet åt Skellefteå Kraft hittades artrika miljöer och rödlistade fjärilar. Genom att involvera den lokala cykelklubben planerar man nu att dra en cykelstig genom ledningsgatan för att binda ihop artrika områden och ge växter och fjärilar möjlighet att sprida sig.

Ängs- och betesmark är den naturmiljö som har minskat mest i Sverige de senaste hundra åren, samtidigt som en rad hotade växter, fjärilar och andra pollinatörer är knutna till ängsmarken. Men det finns andra områden som bjuder på liknande förutsättningar, som exempelvis vägkanter och ledningsgator – de röjda områden i skogen som löper under en kraftledning.

Många artrika miljöer längs ledningsnätet

Under ett flertal år har Sweco inventerat ledningsnätet för bland annat Skellefteå Krafts räkning, för att identifiera artrika miljöer där det finns hotade kärlväxter och fjärilar. I ett område norr om Bygdsiljum i Skellefteå kommun har ekologen David Rocksén och hans kollegor identifierat ett antal värdekärnor som ligger som ett pärlband i ledningsgatan.

– Som ekolog är det alltid spännande att hitta artrika miljöer med sällsynta arter, helst områden som ingen annan hittat förut. När vi påbörjade uppdraget hade vi aningar om att vi skulle kunna identifiera värdekärnor i ledningsnätet, men att vi skulle hitta så många artrika miljöer trodde vi inte, säger David Rocksén.

Cykelstig för att binda ihop områden

För att underlätta för växter och fjärilar att sprida sig kan de artrika områdena bindas ihop med hjälp av stigar, något som fick David Rocksén att börja snegla upp mot Bygdsiljums slalombacke där cykelklubben tränar downhill.

– Vi inledde en dialog med cykelklubben för att höra om den befintliga downhill-backen kunde ledas in i ledningsgatan nedanför. Under 2021 kommer vi att arbeta fram en förstudie i nära samarbete med Skellefteåkraft, den lokala cykelklubben och markägare. Något liknande har aldrig gjorts i Sverige förut, så det är väldigt spännande, säger David.

Främjar biologisk mångfald

Förutom att anlägga cykelstigen planeras anpassad skötsel av de ängsmarker som påträffats och skyltar planeras att sättas upp för att informera om naturvärden och projektet. Länsstyrelsen i Västerbotten har också noterat nyttan med projektet och har därför beviljat finansiering via LONA (lokala naturvårdsanslag).

– Det känns väldigt bra att vi både kan främja den biologiska mångfalden och gynna lokalt företagande och besöksnäring. Skellefteåkraft har visat oss ett stort förtroende och har en genuin vilja att bidra positivt till den biologiska mångfalden. Dialogen med beställaren har verkligen givit oss mängder av positiv energi i projektet, säger David Rocksén.

  • Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med biologisk mångfald eller komma i kontakt med oss? Här hittar du fler nedslag bland allt vi gör inom området.