0 av 0 för ""

Naturmiljö

Skydd av vår naturmiljö omfattar all natur och värnar om bevarandet av naturmiljö och biologisk mångfald. Swecos biologer utför ekologiska inventeringar och utredningar, ofta vid stora bygg- och infrastrukturprojekt.

Lösningar för att värna om naturmiljö och biologisk mångfald

En långsiktigt hållbar samhällsutveckling förutsätter kännedom om naturens värden, kunskap om ekosystemet och en medveten förvaltning av naturresurserna. Swecos biologer skapar lösningar för att värna om natur och biologisk mångfald.

Ekologiska inventeringar och utredningar

Sweco utför mängder av ekologiska inventeringar och utredningar. Vid stora bygg- och infrastrukturprojekt utreder vi hur naturförhållanden påverkas och bidrar till att värna naturen som en resurs.

Bred kompetens inom naturmiljö och team med specialkunskaper

Våra specialister inom naturmiljö arbetar bland annat med analyser av ekosystemtjänster, inventeringar av särskilda naturvärden, land-, sötvattens- och artinventeringar, samt störningsproblematik kopplat till olika infrastruktursatsningar. Sweco har också experter inom artskyddsjuridik och vi tar fram ansökningar för dispenser och tillstånd för artskydd samt skyddade områden.

Swecos breda kompetens gör att vi alltid kan sätta ihop team med passande specialkunskaper. Våra biologer ger förslag till kompensationsåtgärder och tar fram kontrollprogram.

Vill du veta mer om Naturmiljö?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.