0 av 0 för ""

Cirkulär ekonomi

 

Säkra resurstillgångar

Att något är cirkulärt innebär att produkter, material och näring aldrig blir avfall utan används som en annan form av resurs. För oss på Sweco är cirkulär ekonomi en strategi för att säkerställa tillgång till resurser och innebär därmed också en minimerad risk för verksamheter.

Vad innebär cirkulär ekonomi?

I den cirkulära ekonomin finns inget avfall – den bygger på resurseffektivitet, förnybar energi och systemtänk. Ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser om och om igen.  Genom att minska resursanvändningen skjuter man bara upp problemen. Den enda lösningen är ett slutet kretslopp där termen avfall inte existerar.

Cirkulär ekonomi – en systemlösning

Termen cirkulär ekonomi myntades 1988 i artikeln ”The Economics of Natural Resources”. Men det var Ellen MacArthur Foundation, en organisation vars mål är att driva på övergången till en cirkulär ekonomi, som gav begreppet spridning.

De menar att en cirkulär ekonomi är en systemlösning baserad på tre designprinciper:

 1. eliminera avfall och föroreningar
 2. cirkulera produkter och material till högsta möjliga värde
 3. regenerera (återföra resurser och näring till) naturen

Vanliga utmaningar inom cirkulär ekonomi

 • Cirkulär masshantering – I takt med att vårt samhällsbyggande ökar växer också behovet av stora mängder material för byggnation. Stora mängder naturresurser i form av sand och grus, krossmaterial från bergtäkter behövs. Samtidigt deponeras stora mängder schaktmassor, bestående av t.ex. jord, sten och grus. Deponeringen sker många gånger långt ifrån platsen där massorna har grävts upp vilket leder till ökad miljöbelastning på grund av transporter. En mer cirkulär hantering av massor syftar till att minska mängden deponerade schaktmassor, minska användningen av jungfruligt jord- och bergmaterial samt att minska mängden transporter.
 • End-of-waste – Avfall kan upphöra att vara avfall när det har genomgått en återvinningsprocess. En bedömning avseende när avfall har upphört att vara avfall och istället blivit en produkt kan ske genom att tillämpa end-of-waste-kriterier eller genom en bedömning i varje enskilt fall. Vi kan hjälpa dig ta reda på om ditt avfall t.ex. skulle kunna ingå som en råvara i en annan process eller utgöra en produkt på marknaden samt vad du behöver veta och göra för att komma dit.
 • Resursflödesanalyser – idag saknas ofta helhetsbilden för att få till ett cirkulärt flöde. Vad vet vi egentligen om vårt plastavfall? Vart kommer plasten ifrån? Hur kan vi se till att plasten blir bättre? Med hjälp av resursflödesanalyser kan vi identifiera förbättringsområden och ställa krav på leverantörer.
 • Logistikflöden – hur ska det fungera att få allt material till eller bort från anläggningen? För smartare och mer cirkulära logistikflöden måste vi vara öppna med informationen, samarbeta över gränser och ibland även med konkurrenter.
 • Återbruk i byggnader – idag är det enklare att köpa nytt med garantier och dokumenterad hållfasthet. Vi behöver hitta konstruktörer som vill jobba med återbruk. Ett exempel är Centrum för cirkulärt byggande är en arena för branschens aktörer där man samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Hur kan vi få till ett återbruk som fungerar även ekonomiskt?
 • Informationsdelning – att föra vidare information som behövs senare i cirkeln för att vi ska få till ett giftfritt kretslopp. Informationen kan idag vara jättesvår att få tag i.

Tre typer av cirkulär ekonomi:

Skog

1. Biobaserad cirkulär ekonomi

Biobaserade produkter som är cirkulära genom biologisk nedbrytbarhet. Det är cirkulärt men inte skalbart (exempelvis konkurrens om biomassa).

Industribyggnader i skymning.

2. Symbiotisk cirkulär ekonomi

Integrering av industrier och processer – spillenergi och avfallsflöden blir resurser för annan verksamhet.

Återvinning

3. Tjänstefierad cirkulär ekonomi

Från produktorienterade affärer till funktionsbaserade – bygger på ökad produktlivslängd, underhåll, delning, återbruk och återtillverkning. Här är både resurser och värdeskapandet cirkulärt.

Så kan Sweco hjälpa er arbeta mer cirkulärt

Våra miljöexperter kan stötta er inom flera områden exempelvis:

 • Säkerställa att ni uppfyller aktuell lagstiftning inom exempelvis avfall och EU:s taxonomi för hållbara investeringar.
 • Kartlägga material- och produktflöden (hitta en optimerad användning)
 • Matcha flöden – hitta något som är avfall för någon och kan bli till användning för någon annan
 • Material- och återbruksinventeringar
 • Resursflödesanalyser och tekniska lösningar för exempelvis fossilfri avfallshantering
 • Identifiera industriella flöden – exempelvis hur korrekt hanterad matavfallsinsamling kan bli biogas.

Varför välja Sweco?

Swecos konsulter inom cirkulär ekonomi har en tekniskt bred och djup kompetens. Våra medarbetare finns på cirka 50 kontor spridda över landet, vi kan därför både nyttja vår lokala kännedom, men även våra resurser nationellt vid behov.

Med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med strategisk hållbarhet i alla branscher, kunskap om lagstiftningar och nya regler, samt en bred portfölj av digitala lösningar hjälper vi er ta ett helhetsgrepp kring miljöfrågorna i er verksamhet. Tillsammans med logistiker, energimarknadskonsulter, avfallsspecialister och annan expertis från Sweco erbjuder vi dig som kund det bästa teamet för uppdraget.

Vill du veta mer om cirkulär ekonomi?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.