0 av 0 för ""

Våga satsa på återbruk – nu!

Enorm påverkan på klimatet

Byggavfall och industriproduktion har enorm påverkan på klimatet. Bygg- och rivningsverksamheten står för en tredjedel av Sveriges avfall och 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Samtidigt byggs och renoveras det som aldrig förr. Ändå är det långt kvar till att branschen börjar arbeta klimatsmart och med cirkulärt tänkande, i Sverige är mindre än 4 procent av ekonomin cirkulär, vilket gör att potentialen för tillväxt är stor.

En lärandeprocess

Än så länge är den praktiska kunskapen i byggbranschen som helhet fortfarande låg om hur återbruk av till exempel byggmaterial kan spara mycket pengar, skapa arkitektoniska värden och framför allt stoppa utsläpp och avfall. Hela byggbranschen befinner sig just nu i en process av lärande och vi behöver dela erfarenheter med varandra.

Återbruk minskar både utsläpp och kostnader

Under 2019 gjorde Sweco ett initiativ genom att omvandla ett kontorshus och en magasinbyggnad 1930-talet i centrala Stockholm till moderna Hotell Blique. Istället för att riva och bygga nytt kunde 3 600 ton koldioxid och 120 miljoner kronor sparas in. Det finns visserligen visioner och planer för hur en mer hållbar utveckling ska komma till liv, men inte tillräckligt många praktiska initiativ. Det behövs mer planering för återbruk i ett tidigt skede, fler branschsamarbeten och större handlingskraft. Som exempel behöver återbruk tas med som en viktig faktor redan på ritbordet när arkitekterna designar nya fastigheter. Det öppnar upp för en omvänd designprocess, där arkitekturen utgår ifrån materialtillgång och initierar samarbeten. Med dagens digitala verktyg finns stora möjligheter att arbeta med återbruk på ett effektivt sätt och fler smarta verktyg tas fram kontinuerligt.

Stöttning under alla faser

Våra återbrukskonsulter kan hjälpa er med planering, inventering och samordning av återbrukbara byggprodukter. Vi finns med och stöttar under alla faser och i alla typer av projekt inom samhällsutveckling. Tack vare vår storlek, vår lokala närvaro och vårt arbetssätt, samt med tillgång till olika verktyg som digitala tvillingar eller Swecos egna Carbon Cost Compass, kan vi med samlad kompetens erbjuda expertis och totallösningar inom återbruk.

Action krävs nu för att nå hållbarhetsmålen

Vi i bygg- och fastighetsbranschen behöver mötas och samtala om våra gemensamma utmaningar och vårt gemensamma ansvar. Våra politiker behöver också fatta de beslut som krävs för att påskynda utvecklingen mot ökat återbruk. Om vi inte ser till att direkt sätta igång cirkulära projekt och använda återbruk i högre grad i byggbranschen, hur ska vi då kunna nå de högt uppsatta hållbarhetsmål som finns?

Läs mer om hur Sweco Architects jobbade med återbruk i Almedalen 

Film: Jonas Molina.

Återbruk – från avfall till värdefullt byggnadsmaterial!

Visste du att…

  •  90% av de byggnader som finns i Europa idag kommer fortfarande att finnas 2050 och har ett stort värde som materialbanker.
  •  35 miljoner byggnader kommer att renoveras fram till 2030
  •  Koldioxidutsläpp från produktion av en stålbalk så kort som 40 cm motsvarar de årliga utsläppen från en genomsnittlig svensk.
  •  Ungefär 8000 kr/kvadratmeter golvyta går förlorade när vi river en byggnad.
  •  Mer än hälften av världens industriella koldioxidutsläpp kommer från produktionen av bara fem material: stål, cement, papper, plats och aluminium.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.