0 av 0 för ""

Oljejouren och miljöolyckor

Utsläpp av olja och kemikalier kan ske i samband med olyckor, haverier och bränder. Vi erbjuder expertstöd, analys och rådgivning, både i förebyggande syfte och i olika faser av ett utsläpp.

Vår oljejour erbjuder rådgivning vid miljöolyckor

Sweco arbetar som expertstöd vid miljöolyckor, exempelvis oljeutsläpp från fartyg, utsläpp av olja eller kemikalier från industrier och bränder i industrianläggningar.

Swecos oljejour kan bistå med rådgivning och information vid utsläpp av olja och kemikalier i samband med olyckor, haverier och bränder. Sweco kan erbjuda rådgivning både på telefon och på plats i bekämpningsfasen och vid sanering efter ett oljeutsläpp. Vi hjälper till att planera hur ett utsläpp ska hanteras och effekterna minimeras. Vi arbetar på uppdrag av räddningstjänst, miljö- och hälsoskyddskontor, länsstyrelser och privata verksamheter.

Experter inom brett område kring miljöeffekter av utsläpp

På Sweco finns experter som har kunskap om marina och limniska miljöfrågor och är väl insatta i olika miljöeffekter av utsläpp. Vi har också experter inom markmiljö och toxikologi. Vi kan analysera hur olja och kemikalier förändras och rör sig efter ett utsläpp, genomföra provtagning, samt ge råd om skyddsåtgärder vid bekämpning och sanering. Vi kan även bistå med risk- och sårbarhetsanalyser och förebyggande arbete.

Vill du veta mer om Oljejouren?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.