0 av 0 för ""

Swecos hållbarhetstjänster

 

 

Swecos prioriterade hållbarhetstjänster

Nu höjs förväntningarna och möjligheterna inom klimat och hållbarhet. Om du på ett bra och roligt sätt vill engagera medarbetarna i din verksamhet inom klimat och hållbarhet, bättre kunna redovisa klimat -och hållbarhetspåverkan och säkerställa att minskad klimatpåverkan faktiskt går hand i hand med minskade utgifter, ska du titta närmare på våra sex prioriterade hållbarhetstjänster.

Stora möjligheter att förbättra ert hållbarhetsarbete

Räkna ut er klimatpåverkan eller engagera medarbetare i hållbarhetsarbetet? Oavsett vad ni behöver hjälp med så har vi en hållbarhetstjänst som passar er verksamhet.

Hållbarhetsolen

Ett enkelt sätt att på ett pedagogiskt sätt visa hur ni bidrar till Agenda 2030! Sweco Hållbarhetssol™ förtydligar och visualiserar din organisations eller ditt projekts hållbarhetspåverkan utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

Kickstart hållbarhet

En fartfylld introduktionsworkshop som väcker engagemang och skapar förståelse för hållbarhetsarbetet.

Carbon Cost Management

Vi hjälper er förstå sambandet mellan lägre klimatpåverkan och lägre kostnader.

Klimatberäkning

Hjälper er beräkna och visualisera vilken klimatpåverkan olika delar av verksamheten har.

Hållbarhetscoachning

Hållbarhetsmål konkretiseras och bryts ner till genomförbara aktiviteter för ett projekt eller en verksamhet.

Klimatpokalen

Ökar er verksamhets engagemang och kunskap kring klimatfrågan genom en lekfull klimattävling.

  • När Trangia ville beräkna företagets klimatavtryck vände de sig till Sweco.

  • Sweco har hjälpt Trafikverket att minska klimatpåverkan i några av sina projekt med hjälp av Carbon Cost Management.