0 av 0 för ""

Carbon Cost Management

Allt går att bygga klimatsmart, men vad får det kosta? Tjänsten Carbon Cost hjälper dig som är projektledare och beslutsfattare att förstå sambandet mellan lägre klimatpåverkan och lägre kostnader.

En win-win för projekt och planet

Carbon Cost är en Swecoexklusiv tjänst som syftar till att minska klimatpåverkan i bygg- och infrastrukturprojekt med minskade byggkostnader och ökad hållbarhetsprestanda som resultat. Klimatsmarta val leder ofta till att åtgången av material och energi minskar och kan ge en direkt effekt på kostnadsbilden. En win-win både för projektet och planeten.

Sambandet kostnader och klimat

Allt går att bygga klimatsmart, men vad får det kosta? Fram till nu har man räknat på klimat och kostnad som två separata parametrar i infrastrukturprojekt. Med Swecos verktyg får du kunskap om det faktiska sambandet mellan dem, och även om den brytpunkt där kostnad och klimat inte längre utvecklas parallellt.

Vad är Carbon Cost?

Carbon Cost syftar till att minska klimatpåverkan i bygg- och infrastrukturprojekt till minimerad kostnad genom en integrerad klimat- och kostnadsanalys, vägledning, beslutsstöd, handlingsplan och rekommendationer.

Till vilka riktar sig tjänsten?

Projektledare och beslutsfattare i alla privata och offentliga sammanhang där bygg- och anläggningsprojekt beslutas, strateger på planeringsfunktioner med flera.

Varför välja Carbon Cost?

För att minimera klimatpåverkan och kostnader i bygg- och anläggningsprojekt samt att öka förståelsen för sambandet mellan minskade utsläpp och minskade kostnader i projekt.

Fördelar:
  • Skapar en win-win effekt genom minskad klimatpåverkan – minskade kostnader
  • Synliggör att det inte finns en konflikt mellan klimat och kostnader
  • Motverkar nedprioritering av klimatfrågor och likställer dem med andra projektledningsfrågor
  • Sweco har hjälpt Trafikverket att minska klimatpåverkan i några av sina projekt med hjälp av Carbon Cost Management.

Vill du veta mer om Carbon Cost Management?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.