0 av 0 för ""

Hållbarhetssolen

Gör det komplexa enkelt och visa på ett pedagogiskt sätt hur ni bidrar till Agenda 2030! Sweco Hållbarhetssol™  förtydligar och visualiserar din organisations eller ditt projekts hållbarhetspåverkan utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

Vad är Hållbarhetssolen?

Swecos Hållbarhetssol™ är både en arbetsmetod för att genomföra hållbarhetsbedömningar och ett verktyg för att visualisera resultatet. Både metodiken och verktyget utgår från FN:s 17 globala hållbarhetsmål med de 169 underliggande delmålen. I nära samarbete med er som kund, leder Swecos experter samtal och workshopar som bidrar till ökat engagemang, förståelse och kompetens. Hållbarhetssolen visualiserar helheten av hållbarhetsbedömningen och stöttar i ert fortsatta hållbarhetsarbete.

Till vem riktar sig tjänsten?

Alla kommuner, myndigheter, företag, nätverk och organisationer som har en ambition att förstå, utveckla och kommunicera sitt hållbarhetsarbete har nytta av Swecos Hållbarhetssol™. Processen är lärande, den visuella hållbarhetssolen underlättar kommunikation och ger stöd för organisationer som vill skapa ett brett engagemang för hållbarhet och de globala målen.

Varför välja Hållbarhetssolen?

Swecos Hållbarhetssol™ utgår från det globala språket om hållbarhet, definierat genom FN:s globala mål. Hållbarhetssolen kan användas i flera skeden av en process, till exempel för att utvärdera, följa upp och för att jämföra olika alternativ. Hållbarhetssolen kan också användas för att bedöma en hel verksamhet eller inför beslut om investeringar. Metodiken och visualiseringen identifierar styrkor och förbättringspotentialer i hållbarhetsarbetet.

Fördelar:

  • Utgår från världens gemensamma definition av hållbarhet
  • Omfattar hållbarhetens alla dimensioner: ekologiskt, socialt och ekonomiskt
  • Tydliggör verksamhetens bidrag till hållbarhetsmålen
  • Förklarar synergier och konflikter på delmålsnivå
  • Ger ett eget lärande av hållbarhet
  • Förankrar hållbarhetsarbetet i organisationen
  • Ger stöd i att på ett enkelt sätt kommunicera något komplext, både internt och externt
  • Ger bidrag till hållbarhetsredovisningar, årsredovisningar och Due Dilligens (företagsbesiktningar)
  • Stärker er marknadsföring och employer branding

 

Vill du veta mer om Hållbarhetssolen?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.