0 av 0 för ""

Klimatberäkning för Trangia

När Trangia, med stormkök som främsta produkt, ville beräkna företagets klimatavtryck vände de sig till Sweco.

Återvunnen aluminium klimatsmart ingrediens i Trangiaköket

Alla tillverkande processer har en klimatpåverkan. När Trangia ville beräkna företagets klimatavtryck vände de sig till Sweco. Efter en snabb och effektiv kartläggning har Trangia en tydlig bild av nuläget och var det finns störst förbättringspotential. Vi har pratat om klimatberäkningen med Olov Berglund, energi & miljöingenjör på Sweco och Magnus Rydell, vd på Trangia.

Trangia är ett litet företag som grundades 1925, med verksamhet i Trångsviken utanför Östersund och ett 50-tal anställda. Det som började med en tillverkning av hushållskärl i aluminium till hemmaköket, övergick senare till matlagningsprodukter för camping. Idag är Trangiaköket en självklar del av många friluftsmänniskors packning inför en vandrings- eller campingtur. Men vilket klimatavtryck ger tillverkningen av köken och de andra produkterna?

Det ville Trangia ta reda på och anlitade Sweco. Med en lokal närvaro i Östersund och ett tidigare lyckat samarbete med en energikartläggning, blev det ett naturligt val av leverantör för beräkning av företagets klimatpåverkan.

Under kartläggningen undersöktes Trangias verksamhet bit för bit enligt standardmetoden Greenhouse Gas Protocol, som används för att förstå, beräkna och hantera utsläpp av växthusgaser.

– Vi har räknat på allt vi kan komma på när det gäller direkta och indirekta utsläpp. Inköp av material och tjänster, pelletsförbränning vid tillverkningen i fabriken, transporter & distribution, avfall och de anställdas klimatpåverkan när de tar sig till jobbet, säger Olov Berglund, energi & miljöingenjör på Sweco.

Aluminium påverkar mest

Tack vare ett bra underlag från Trangia så flöt arbetet på fint och kartläggningen var i princip klar på två veckor. Resultaten är tydliga. Fördelningen av klimatavtrycket visar att den dominerande källan är inköp av aluminium, som står för nästan 81 %. Idag använder Trangia aluminium som består av 50 % återvunnen aluminium. Om det går att öka andelen återvunnet aluminium i produkterna kan klimatavtrycket minskas med upp till 50 %.

– Det är något som vi tittar närmare på nu, att jobba mer med återvunnen aluminium och balansera det mot bibehållen kvalitet. Som en direkt effekt av kartläggningen ska vi också klimatkompensera för vår lastbilstransport hos fraktbolagen från och med 2021, säger Magnus Rydell, vd på Trangia.

Klimatpåverkan per producerat kök är 14,2 kg CO2e (2019). Med en tillverkning på nästan 100 000 kök om året kan insatserna göra en avsevärd skillnad för klimatavtrycket. Och med tanke på att Trangiaköket nyligen utnämndes till Årets Julklapp 2020, så lär produktionen öka.

– Genom kartläggningen har vi fått en bra bild av nuläget och vad vi kan fokusera på för att bli bättre. Snabbt och effektivt jobbat av Sweco, på en lagom nivå med hög kvalitet, säger Magnus Rydell.

Underlag för långsiktiga hållbarhetsmål

Arbetet slutar inte i och med detta, utan Trangia använder nu underlaget för att sätta upp långsiktiga hållbarhetsmål. Sweco kommer att fortsätta att hjälpa till genom årsvisa uppföljningar. På så sätt kan Trangia kan jobba med ständiga förbättringar för att nå målen och successivt minska sitt klimatavtryck.