0 av 0 för ""

Arkeologi

Arkeologi är en viktig del i samhällsbyggnaden och för att bevara kulturhistoriska värden

Tidigt skede avgörande för att bevara kulturhistoriska värden

Arkeologi är en viktig del i samhällsbyggnaden. Att tidigt i processen få kännedom om vilka fornlämningar och kulturmiljöer som kan komma att beröras kan vara avgörande för att bevara kulturhistoriska värden.

Vi erbjuder arkeologisk och kulturhistorisk kompetens

På Sweco finns stor arkeologisk och kulturhistorisk kompetens inom så väl förhistorisk som historisk arkeologi, samt marinarkeologi och kulturgeografi. Vi arbetar med att ta fram arkeologiska kunskapsunderlag, inventeringar av forn- och kulturlämningar och kulturarvsanalyser. Vi utför även uppdragsarkeologiska uppdrag, utredningar och undersökningar, efter beslut från länsstyrelsen. I vårt arbete använder vi avancerade GIS-analyser, geofysisk prospektering, kart- och arkivstudier och inventering eller grävning.

Vill du veta mer om Arkeologi?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.