0 av 0 för ""

Nationella planen för omprövning av vattenkraft – NAP

NAP är viktig för omställningen mot en mer miljöanpassad vattenkraft

Nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP), är en del av ny lagstiftning som innebär att alla vattenkraftsanläggningar ska omprövas och förses med moderna miljövillkor. Moderna miljövillkor kan innebära exempelvis fiskvandringslösningar, miljöanpassade flöden och återställningsåtgärder.

Sweco hjälper dig med dina utmaningar inom NAP

På Sweco har vi expertis inom samtliga områden som krävs för en framgångsrik prövning enligt NAP. Vår styrka ligger i vår förmåga att samordna oss mellan teknik och miljö för att skapa största möjliga nytta för våra kunder. Vår storlek och lokala förankring gör att vi har redundans i våra uppdrag och kan erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje tillfälle, vare sig det handlar om en helhetslösning eller mindre separata utredningar. På Sweco har vi gedigen erfarenhet av vattenkraft och miljö och kombinationen av dessa två.

Vi erbjuder våra kunder tjänster inom så väl miljö som teknik, exempelvis:

Miljö och ekologi

 • MKN-utredningar
 • Miljöbedömningar
 • Ekologiska utredningar
 • Biotopkarteringar
 • Populationsmodellering
 • Expertrådgivning under omprövning i domstol

Teknik

 • Teknisk beskrivning
 • Inmätningar
 • Geoundersökningar
 • Teknisk förstudie i samklang med lämpliga miljöåtgärder
 • Hydrauliska beräkningar/modelleringar
 • Projektering
 • Stöd under byggtid
 • Expertrådgivning under omprövning i domstol

Sweco bygger långsiktig expertkunskap kopplat till NAP

De omprövningsprocesser som NAP innebär kommer att pågå över lång tid. På Sweco arbetar vi kontinuerligt med att anpassa vårt erbjudande till vad som krävs för beslut om moderna miljövillkor. Det ger oss en gemensam bild och samlad kunskap för att kunna rådge våra kunder på bästa sätt.

Sweco hjälper dig med dina utmaningar inom NAP

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.