0 av 0 för ""

Strategisk hållbarhet

 

Strategisk hållbarhet allt viktigare

Strategiskt hållbarhetsarbete blir allt viktigare för organisationer, myndigheter och företag. Det ger många affärsmässiga fördelar som ett starkare varumärke, ökad lönsamhet och förstås en möjlighet att minska verksamhetens miljöpåverkan. Swecos konsulter hjälper er att planera hållbarhetsarbetet och gör det till en självklar del av verksamhetens strategiska arbete.

 

Utreder och värderar miljöpåverkan och miljörisker

Som miljökonsulter kan vi hjälpa er med riskanalyser, utredning och värderar er verksamhets miljöpåverkan. Vi ger stöd i framtagandet av riktlinjer och policyer för att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. I samband med investeringar i fastigheter och företag kan Sweco hjälpa er att identifiera tekniska brister och miljörisker och värdera dem ekonomiskt. Vi hjälper er att arbeta strategiskt med ledningssystem för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet (QHSE/EHS).

Exempel på vad våra konsulter inom strategisk hållbarhet kan hjälpa er med:

Klimatberäkningar genom GHG

Att ta reda på hur stor klimatbelastning er verksamhet orsakar ger er svar på vilka områden som bör prioriteras i arbetet med att minska era utsläpp. Vi hjälper er med kartläggning och rapportering enligt standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera verksamhetens utsläpp av växthusgaser.

Vi kan också hjälpa er sätta klimatmål och åtgärdsplaner enligt Science Based Targets initiative (SBTi), ett ramverk där företag kan åta sig att minska sina utsläpp i enlighet med Paris-avtalet.

EU-taxonomin

EU-taxonomin är ett nytt klassningssystem för miljömässigt hållbara aktiviteter – ett verktyg som klassificerar om en investering är miljömässigt hållbar eller ej. Vi på Sweco arbetar idag med en mängd företag som redovisar enligt EU-taxonomin, i olika branscher. Med expertis som kan lagar och processer kan vi genomföra workshops för att se vilka företag som omfattas av taxonomin. Vi kan också bistå med rådgivning, riskanalyser, bedömningar och själva rapporteringen.

Miljövarudeklaration (EPD)

Allt fler företag behöver kvalificerade miljövarudeklarationer, där en miljöpåverkan från en produkt, vara eller tjänst redovisas i hela sin livscykel. Vi på Sweco har lång erfarenhet av metodutveckling och tillämpning av livscykelanalys (LCA) inom näringsliv och offentlig sektor. Vi kan även hjälpa er att ta fram en miljövarudeklaration enligt det internationella systemet Environmental Product Declaration (EPD) som ger er transparent och jämförbar miljödokumentation.

Vi kan också hjälpa till med frågor kopplade till:
  • CSRD
  • Cirkulär ekonomi
  • KMA
  • Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ)
  • Environmental Health & Safety (EHS)
  • Hållbarhetsredovisning

Varför välja Sweco?

Sweco hjälper er framåt i den affärsmässiga delen av hållbarhetsarbetet och har även en hög teknisk expertis – vi förstår oss på konstruktioner och tekniken bakom. Våra medarbetare finns på cirka 50 kontor spridda över landet, vi kan därför både nyttja vår lokala kännedom, men även våra resurser nationellt vid behov. Med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med strategisk hållbarhet inom både privat och offentlig sektor har vi den kompetens som krävs för att stötta kunden med allt ifrån riskanalyser till utredningar, riktlinjer och policyer. Tillsammans med hela Swecos samlade expertis inom olika områden erbjuder vi dig som kund det bästa teamet för uppdraget.

Vill du veta mer om Strategisk hållbarhet?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.