0 av 0 för ""

Arbetsmiljö

Hållbar arbetsmiljö grundsten i varje verksamhet

En långsiktigt hållbar arbetsmiljö är en grundsten i varje verksamhet och det ställs allt hårdare krav på en säker arbetsmiljö och trygga arbetsförhållanden – människor är en viktig del av arbetet för ett hållbart samhälle. Sweco är din samarbetspartner för ett aktivt och fungerande arbetsmiljöarbete.

Brett utbud av tjänster inom arbetsmiljö

Våra arbetsmiljöspecialister hjälper dig med allt inom sakområdet arbetsmiljö i din verksamhet och kan analysera, följa upp, utvärdera, strukturera och systematisera ditt arbetsmiljöarbete. Vi kan också utbilda dig och din organisation i sakfrågor samt ge dig råd och coachning om arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete. Vi tar fram och utvecklar verksamhetssystem, processer och arbetssätt baserat på dina förutsättningar och de risker vi tillsammans identifierar. Våra byggarbetsmiljöspecialister hjälper dig genom hela projekttiden från planering till förvaltning.

Trender och utveckling

Arbetsmiljö handlar om att se till att människor i organisationer är hållbara, både under arbetstiden och efter. Det har hänt mycket med lagstiftningen de senaste åren och precis som när det gäller miljö, blir kraven allt tydligare. För företagens del handlar det inte bara om lagstiftning utan också om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kunder och uppdrag

Sweco har kunder inom alla typer av branscher, flest uppdrag har vi inom bygg och anläggning, industri och offentlig verksamhet. Våra konsulter är involverade i stora som små uppdrag där vi hjälper kunden att skapa och upprätthålla bästa möjliga arbetsmiljö i projekt och verksamhet utifrån specifika förutsättningar. Uppdragen kan vara både strategiska och operativa. Exempel på uppdrag kan vara stöd vid riskbedömning, att bistå som BAS-P-handläggare och hjälpa till med arbetsmiljöfrågor i produktion. Att granska framtagna handlingar och samordna planering och projektering avseende arbetsmiljö. Andra exempel är att agera BAS-U-handläggare – byggarbetsmiljösamordnare, under utförandet av ett byggprojekt eller att reda ut ansvaret vid en arbetsplatsolycka.

Vanliga utmaningar inom arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett område som hela tiden utvecklas med nya lagkrav och regler. Här kan Swecos arbetsmiljökonsulter stötta på olika sätt, till exempel med expertis för att tolka lagstiftningen och vad som gäller i olika situationer. Vanliga utmaningar för en verksamhet kan vara att veta vilket ansvar man har, vilka krav som ställs och hur man kan arbeta med frågorna så att det passar verksamheten. Steg ett är att göra en riskbedömning och arbeta utifrån den. Arbetsmiljö handlar även om att bygga en säkerhetskultur på arbetsplatsen så att alla anställda förstår vikten av att leva upp till de krav som ställs och följa de regler som finns.

Kvinna i kontorsmiljö

Arbetsmiljöarbete kan exempelvis omfatta:

 • Övergripande arbetsmiljöledning
 • Utbildning i arbetsmiljöfrågor
 • Byggarbetsmiljösamordning
 • Arbetsmiljökontroller
 • Tillgänglighetsanpassningar

Vi kan hjälpa er med:

 • Riskbedömning, riskanalys och avvikelsehantering
 • Arbetsmiljömätningar
 • Ansvarsutredningar vid tillbud och olyckor
 • Byggarbetsmiljösamordning (Bas-P, Bas-U)
 • Revision
 • Beställarstöd
 • Hållbarhetsredovisning GRI (Global reporting initiative)
 • Löpande stöd
 • Stöd till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Processledning
 • Intressentanalyser
 • Processkartläggning
 • OSA (Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete)

Många av våra konsulter har lång erfarenhet och kan ge löpande stöd till verksamheten eller bistå med tillfällig hjälp när ni exempelvis fått ett stort kontrakt. Med ett kommunikativt ledarskap och hög kompetens inom hållbarhet och digitalisering, leder våra konsulter ert projekt från idé till slutresultat där du kan känna dig trygg med en säker och sund arbetsmiljö. Med hela Swecos kompetens i ryggen, har vi det stöd ni behöver för alla tänkbara situationer.

Välkommen att höra av dig!

Vill du veta mer om Arbetsmiljö?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.