0 av 0 för ""

CSRD – rådgivning, strategi och analys

EU:s gröna giv och CSRD – ökade krav på hållbarhet

Den gröna given, Europas färdplan för att bli klimatneutralt år 2050, leder till att hållbarhet blir alltmer affärskritiskt för företag som verkar inom EU. Dessutom ställer EU:s gröna giv högre krav på företag att redogöra för den samhällsnytta som verksamheten bidrar till, vilken negativ och positiv påverkan som företaget har och hur den hanteras.

Målet är att hållbarhetsdata ska kunna likställas med finansiell data. För att uppnå detta ökar mängden regleringar, och akronymer som CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och ESRS (European Sustainability Reporting Standards) börjar bli alltmer kända.

Är ni redo för CSRD?

Redan från 1:a januari 2024 är det dags för många bolag som har verksamhet inom EU att börja rapportera enligt CSRD, därmed kommer de även behöva ta sig an ESRS. Är ni ett av dessa?

Söker ni stöttning för att bli redo för de nya – och kommande – hållbarhetskraven? Vi på Sweco erbjuder en helhetslösning för ert CSRD-behov. Från kompetensutveckling och strategiarbete till att etablera de operativa verktyg som krävs i praktiken – vi hjälper er genom hela processen.

Så kan Sweco stötta inom CSRD:

Svart text på ljusblå platta

Hur påverkas din verksamhet av EUs gröna giv? Vad behöver ni veta redan idag, och vad kommer vara viktigt de nästkommande åren? Vi hjälper dig att navigera bland nya direktiv och förordningar, dess målsättningar och dess krav genom att erbjuda:

 • Strategisk rådgivning inom EUs gröna giv (Fit for 55, CSRD, ESRS, Taxonomin, SFDR, EU Green Claims, etc)
 • Styrelseutbildning inom EUs gröna giv
 • Föreläsningar och workshops inom EUs gröna giv
 • Facilitering av samtal och paneler
 • Omvärldsanalys
Svart text på grön platta

Hur kan ditt företag använda EU:s nya lagstiftning för att stärka sin affär och vad krävs för att klara allt tuffare krav? Hur säkerställer ni att nya hållbarhetsaktiviteter integreras i er affärsstrategi? Vi hjälper dig i det strategiska och operativa genomförandet av processer tillhörande CSRD, såsom:

 • Dubbel väsentlighetsanalys (DMA)
 • Intressentanalys
 • Värdekedjeanalys
 • Resiliensanalys på bolagsstrategier och affärsplaner (ESRS2)
 • GAP analyser (CSRD)
 • Strategier, policies och nyckeltal för ESG-frågor
 • Linjeimplementering
 • Klimatfärdplaner
Svart text på gul platta

Vilken data kommer ditt bolag behöva samla in inför rapportering enligt CSRD – och när? Vad betyder informationen och hur ska den bedömas? Hur kan EUs riktlinjer omvandlas till effektiva processer för att säkerställa att ni bygger upp långsiktiga system? Vi kan stötta dig med:

 • Guidning, datainsamlig och bedömning av data enligt ESRS
 • Rekommendationer på konkreta och verksamhetsanpassade åtgärder
 • Stöttning med uppföljning av tidigare åtgärder
 • Teknisk rådgivning inom ämnesområden kopplade till ESRS, men även TCFD, TNFD, SBTi
 • Rapporteringsmallar för datainsamling

Varför välja Sweco som rådgivare inom CSRD?

På Sweco erbjuder våra 20,000 specialister en helhetslösning för ert CSRD-behov. Från kompetensutveckling och strategiarbete till att etablera de operativa verktyg som krävs i praktiken – vi hjälper er genom hela processen. Genom att erbjuda verksamhetsnära och hållbarhetsstrategisk rådgivning, samt kombinera detta med ämnesteknisk expertis, datainsamling och bedömning, kan vi vara en partner på ditt företags resa i den gröna omställningen.

Våra experter går igenom ESRS steg-för-steg

– varje vecka släpps ett nytt avsnitt

Är du en av många som försöker greppa de viktigaste delarna av ESRS? Räcker tiden inte till? Vi hjälper dig att få koll! Under 12 veckor kommer vi gå igenom alla 12 ESRS och berätta vad som är viktigast att känna till. Från och med 25 september kommer vi varje fredag släppa ett 10 minuter långt avsnitt. Perfekt för pendlingen till jobbet eller första kaffekoppen!

Du kan prenumerera så att du varje fredag att få en länk till veckans avsnitt – och dessutom möjlighet att i förväg skicka in dina frågor till våra experter. Vi ser fram emot att skapa klarhet i ESRS under hösten tillsammans med dig!

 • Inom CSRD kan vi hjälpa företag med allt från hållbarhetsstrategisk rådgivning ända ner till de tekniska åtgärderna som krävs för att uppfylla kraven.

  – Sandra Runsten, head of Sustainability Transformation på Sweco

Ja tack, vi vill ha hjälp med CSRD

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.