0 av 0 för ""

Hållbar transformation

Omställning – på riktigt

Behöver din verksamhet hjälp med en hållbar transformation? Vi hjälper er med omställningen oavsett var du befinner dig i processen. Vi erbjuder strategisk expertis inom hållbarhetsstrategi, färdplaner mot klimatneutralitet samt anpassning av er verksamhet till de allt högre hållbarhetskraven som ställs. Vi kan även hjälpa er med att hitta finansiering för att genomföra en verklig grön omställning ännu snabbare.   

Strategisk rådgivning för hållbar transformation

Allt högre krav ställs på att verksamheter behöver vara resilienta, motståndskraftiga, i takt med en allt snabbrörligare omvärld. Med Swecos breda och djupa tekniska kompetens om hur den faktiska omställningen bör gå till, erbjuder vi strategisk rådgivning som ger din verksamhet goda chanser att stå framtidssäkrad. 

Inom Hållbar Transformation kan vi hjälpa er inom dessa områden:

Svart Eurotecken på grön bakgrund

Hållbar finansiering

Gröna och sociala innovationer behövs för att vi ska lyckas med en storskalig omställning av samhället. Finansiering är nyckeln för att få det att hända. Utmaningen med omställningsprojekt är att de ofta innebär oprövad teknik, vilket medför hög risk. Här kan offentlig finansiering behövas för att sänka risken.  

Vi hjälper scale-ups, impactbolag och industri att hitta och söka finansiering. Genom att ta fram strategiska beslutsunderlag till vd/styrelse, kopplar samman relevanta aktörer och hjälper till genom hela finansieringskedjan. Från bidrag, lån, gröna och sociala obligationer till blended finance samt public-private partnerships, beroende på projekt och inriktning.  

Tjänster

 • Funding map – översikt av aktuella finansieringsmöjligheter
 • Action plan – guide till beslutsfattare inom finansiering
 • Ansökningar – bidrag och lån
Svart pil på grön bakgrund

Grön omställning

Hållbarhetsambitionerna är idag höga hos många företag och verksamheter, men för att lyckas med den storskaliga omställningen behöver vi gå från ord till handling. Strategiska hållbarhetsmål behöver omvandlas till färdplaner, implementeras och följas upp.

Vi hjälper er att finna affärsnytta i hållbarhetsaktiviteter genom att utforma cirkulära affärsmodeller och resurseffektiva processer. Vi kan även hjälpa er att ta fram mätbara nyckeltal eller se till att er verksamhet är rustad för att möta de allt högre hållbarhetskraven. Oavsett var din verksamhet befinner sig i omställningsresan, kan Sweco med hjälp av vår unika kompetensbredd, stötta er i arbetet.

Tjänster

 • Strategisk rådgivning grön omställning och klimatneutralitet
 • Cirkulära affärsmodeller och resurseffektivitet
 • Hållbarhetsstrategi och processer för minskad klimatpåverkan såsom ISO Net Zero och Science Based Targets
Vågskålar på grön bakgrund

Resilient strategi

Lagkraven blir alltmer genomgripande, på såväl nationell som på EU-nivå, för att styra bolag och andra verksamheter i en mer hållbar riktning. Detta ställer högre krav på bolagen att kunna redogöra för vilken samhällsnytta deras verksamhet bidrar till.

Vi hjälper till att ta fram resilienta, motståndskraftiga, strategier som står sig i en snabbrörlig värld och gör att affären fortsätter att utvecklas. Det kan handla om att analysera och identifiera vilka luckor som finns för att er verksamhet ska vara i linje med lagstiftning och ramverk, exempelvis EU-taxonomin. För att i nästa steg kunna ta fram en handlingsplan för hur ni når dit.

Tjänster

 • Integrerad hållbarhetsstrategi i övergripande affärsstrategi
 • Linjering av hållbarhetskrav utefter din verksamhet
 • Väsentlighets-, risk- och möjlighetsanalys 

Hållbar transformation – varför välja Sweco?

Vi på Sweco stödjer er i utformningen av strategier, mål och nyckeltal som gör att ni kan styra verksamheten mot långsiktiga hållbarhetsresultat, rätt finansiering och verklig förändring. Med vår tekniska expertis och kunnande i hur den faktiska omställningen ska gå till, hjälper vi er att lyckas – hela vägen.  

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

 • Integrering av hållbarhetsstrategin i affärsstrategin   
 • Strategiska hållbarhetsmål, nyckeltal och färdplaner mot fossilfrihet   
 • Finansiering för omställningsprojekt – vi hjälper till att sammanlänka omställningsprojekten med pengarna. Vi tar fram strategiska beslutsunderlag till vd/styrelse, kopplar ihop relevanta aktörer och hjälper till genom hela finansieringskedjan. 
 • Omvärldsanalys – regelverk, lagstiftningar (exvis EU-taxonomin) och trender på marknaden   
 • Målkonflikter – rådgivning i hanterandet av dessa och hur prioritera – mellan nutid och framtid, mellan affärsmål och hållbarhetsmål eller ibland mellan hållbarhetsaspekter (exempelvis klimatfrågor mot social hållbarhet). Vi hjälper till genom att i tidiga skeden definiera vilka värden som är i fokus för din organisations affär, nu och framöver, med hänsyn till omvärldens krav. 
 • Resiliens och beredskap – hur man förbereder sin verksamhet för framtida krav, klimatförändringar och andra utmaningar. 

Vill du veta mer om hållbar transformation?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.