Barsebäck: Logistik i avvecklandet av kärnkraftverk

Barsebäck avvecklas och avfall ska fraktas till bergrum för slutförvar vid SKB:s anläggning i Forsmark. Sweco har fått i uppdrag att införa ett nytt hanteringssätt av radioaktivt avfall. Målet är att minimera dosraten som personalen i hanteringen utsätts för, förbättra arbetsmiljön och samtidigt säkerställa det stränga krav som ställs på sortering av avfallet i olika avfallsfraktioner.

Fakta

Uppdrag: FOCT Barsebäck

Plats: Barsebäck

Kund: Barsebäck Kraft AB (BKAB)

Kompetens: Industriteknik; Logistik

Uppdrag

Processen som ska byggas upp kan beskrivas som en sorteringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall som avslutas med en betongingjutningsanläggning.

Efter sorteringen i låg- respektive medelaktivt avfall gjuts det medelaktiva avfallet in i betong som fylls i det kokiller som avfallet ska förvaras i SFR. Även lågaktivt avfall skickas till slutförvar, men utan betongingjutning.

Projektet förväntas vara genomfört och avslutat 2017.

Läs mer

Bakgrund

Rivningen av Kärnkraftsverket i Barsebäck är planerat att påbörjas tidigast 2023 och är beroende av färdigställandet av bergrum för slutförvar vid SKB:s anläggning i Forsmark.

Kontakt

  • Torbjörn
    Sandstedt
    uppdragsledare Industri
    +46 706614710
    Fxvpxn r-cbfg