Barsebäck: Logistik i avvecklandet av kärnkraftverk

Barsebäck avvecklas och avfall ska fraktas till bergrum för slutförvar vid SKB:s anläggning i Forsmark. Sweco har fått i uppdrag att införa ett nytt hanteringssätt av radioaktivt avfall. Målet är att minimera dosraten som personalen i hanteringen utsätts för, förbättra arbetsmiljön och samtidigt säkerställa det stränga krav som ställs på sortering av avfallet i olika avfallsfraktioner.

Fakta

Uppdrag: FOCT Barsebäck

Plats: Barsebäck

Kund: Barsebäck Kraft AB (BKAB)

Kompetens: Industriteknik; Logistik

Uppdrag

Processen som ska byggas upp kan beskrivas som en sorteringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall som avslutas med en betongingjutningsanläggning.

Efter sorteringen i låg- respektive medelaktivt avfall gjuts det medelaktiva avfallet in i betong som fylls i det kokiller som avfallet ska förvaras i SFR. Även lågaktivt avfall skickas till slutförvar, men utan betongingjutning.

Projektet förväntas vara genomfört och avslutat 2017.

Läs mer

Bakgrund

Rivningen av Kärnkraftsverket i Barsebäck är planerat att påbörjas tidigast 2023 och är beroende av färdigställandet av bergrum för slutförvar vid SKB:s anläggning i Forsmark.

Kontakt

  • Torbjörn
    Sandstedt
    uppdragsledare Industri
    +46 706614710
    Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.