Norra tornen: Sweco konstruerar Stockholms nästa landmärke

Nu byggs Stockholm innerstads högsta bostadshus, två skyskrapor som kommer att förändra stadsbilden. På uppdrag av Oscar Properties har Sweco konstruerat husen som har en unik, futuristisk fasad av asymmetriskt placerade boxar i glas och betong - en sann konstruktionsutmaning.

Fakta

Uppdrag: Norra tornen

Plats: Stockholm, Hagastaden

Kompetens: Byggkonstruktion

Kund: Oscar Properities 

Uppdrag

Våra storstäder fortsätter att växa på höjden. Inte minst i den nya stadsdelen Hagastaden i Stockholm där de över 100 meter höga Norra Tornen (Helix och Innovationen) nu uppförs. Visionen är att skapa två levande byggnader som ska fungera som ett nav i den nya stadsdelen.

De övre våningsplanen rymmer cirka 300 bostäder med en spektakulär utsikt. De nedre planen blir öppna och tillgängliga ytor för butiker, restauranger och annan verksamhet.  

Tornens ytterväggar består av färdiga betongelement som lyfts på plats. Materialet på den speciella betongfasaden består av frilagd ballast, som på avstånd liknar tegel och harmoniserar med de klassiska Stockholmshusens färgskala i gult, rosa, rött och brunt.  

Sweco är huvudkonstruktör för det första tornet, Innovationen, med option på andra tornet, Helix. Uppdraget omfattar förstudier av konstruktionstekniska konsekvenserna, framtagande av system- och bygghandlingar inklusive Prefab samt för grundkonstruktionen.

Arkitekt: OMA (Office for Metropolitan Architecture)

Bild: Oscar Properties

Norra Tornen

Skyskrapor i Stockholm

Kontaktperson

  • Thomas
    Nord
    Marknadsstrateg Byggkonstruktion
    +46 734122007
    Fxvpxn r-cbfg