Airdome på Nordichallen

Fakta

Uppdrag: Att lösa snölastproblem på Nordichallens tak

Plats: Sundsvall

Kompetens: Projektledning, Projekteringsledning, Byggledning, KA, Besiktning, Installationskonsulter

Kund: Drakfastigheter

Uppdrag

Varmluftsballonger byggs normalt sett på marken, men i Nordichallen i Sundsvall har en nio meter hög airdome, Europas största till ytan, byggts uppe på taket för att skydda hallen mot de tunga snömassor som annars ansamlas där.

Formen på ballongen gör att snön rasar av duken, men på taket finns även snösensorer som styr när värmen skall kopplas på och när trycket ska ökas i airdomen. När snön närmast duken smälter blir friktionen så liten att snön rasar av. Värmen som används är överskottsvärme som uppkommer via den nya kylanläggningen som man använder för att göra is till banorna för skridskor, hockey, curling och bandy. Om värmen inte skulle räcka just när det snöar är systemet även ihopkopplat med fjärrvärmen i anläggningen. Driftskostnaderna på fläktarna minimeras då luften inte behöver bytas ut, och uppvärmd luft skickas endast in vid behov, när det snöar mycket.

Genom den nya lösningen beräknas Drakfastigheter spara många miljoner, dels genom insparad snöskottning och dels genom att undvika en ombyggnation där hallen förstärks för rätt snölast.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Nyberg, projektledare: niklas.nyberg@sweco.se