ASTRAZENECA I SÖDERTÄLJE: ENKLARE ATT PRODUCERA NYA MODERNA LÄKEMEDEL

AstraZeneca utvecklar och anpassar verksamheten i Södertälje för att kunna producera fler moderna läkemedel och utveckla produktionsmetoderna vid anläggningarna i Snäckviken och Gärtuna i Södertälje. Sweco hjälper AstraZeneca att få nya verksamhetstillstånd som tillåter produktion av nya och idag okända läkemedel och medicinska produkter vid anläggningarna.

Fakta

Uppdrag: Ansökan för verksamhetstillstånd avseende
AstraZenecas anläggningar i Gärtuna och Snäckviken.

Kund: AstraZeneca AB

Kompetens: Miljöbedömning
och Miljökonsekvensbeskrivning, Miljömanagement och Miljöstöd, Kemikalier,
utvärdering och undersökning.

Plats: Södertälje, Stockholms län

UPPDRAG

AstraZenecas produktionsanläggningar i Gärtuna och Snäckviken är så kallade lanseringssiter för nya läkemedel och produkter samt anläggningar för produktion av läkemedel med speciella egenskaper som kräver mycket av produktionsanläggningarnas kompetens och flexibilitet. Bland annat ska biologiskt framställda läkemedel och läkemedelssubstanser börja produceras vilka ger lägre miljöpåverkan vid framställning och användning. Båda anläggningarna är så kallade industriutsläppsverksamheter (IED-verksamheter) och omfattas av BAT-slutsatser för kemisk industri.

De nya tillstånden kräver flexibilitet för att kunna producera nya moderna läkemedel och produkter för dosering och distribution av läkemedel. 

I nära samarbete med AstraZeneca tar Swecos Miljö- samt Industrikonsulter fram underlag och handlingar samt är stöd i hela processen från uppstart och avgränsning via samråd, ansökan och förhandling till slutligt tillstånd.

Sweco är för närvarande involverad i flera verksamhetstillståndsansökningar enligt miljöbalken för industriella verksamheter och bidrar med sin kompetens i alla skeden från förstudie och lokaliseringsutredning till slutligt tillstånd.

Kontakta

 • Jard
  Gidlund
  Uppdragsledare Gärtuna, Vatten & Miljö
  +46 733264579
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christina
  Lundin
  Uppdragsledare Snäckviken, Vatten & Miljö
  +46 703486432
  Fxvpxn r-cbfg