Citybanan

Sweco utförde tillsammans med Grontmij ett omfattande konsultuppdrag inför planeringen av Citybanan i Stockholm. Uppdraget som hade ett totalvärde för Sweco på cirka 100 miljoner SEK omfattar ett komplext järnvägsprojekt som fördubblar spårkapaciteten genom Stockholm.

Fakta

Uppdrag: Citybanan

Plats: Stockholm

Kompetensområden: Järnvägsteknik, projektering, installation, anläggning, arkitektur, konstruktion, IT

Uppdragsperiod: 2004-2017

Uppdragsledare: Björn Kvist

Uppdrag

Citybanan är en tvåspårig järnväg med två nya stationer i en cirka sex kilometer lång tunnel mellan pendeltågsstationen Stockholms södra och Tomteboda. Citybanan fördubblar spårkapaciteten genom Stockholm och en tätare och punktligare tågtrafik i Stockholm och Mälardalen blir möjlig. Samtidigt gynnas tågtrafiken i resten av Sverige.

– Vårt arbete med Citybanan började redan 2004 då vi fick uppdraget att ta fram en systemhandling för de två nya pendeltågsstationerna tillsammans med Grontmij. 2007 fick vi även bygghandlingsuppdraget för station Odenplan och för den norra delen av banan till Tomteboda. Nästan alla Swecos verksamheter har deltagit i vår del av Citybananprojektet i någon fas. Anläggningskonsulter, arkitekter, konstruktörer, installationskonsulter, IT-konsulter och många fler från Sweco har varit involverade i detta stora uppdrag som pågick i över tio år, säger Björn Kvist, uppdragsledare för Swecos projektering av Station Odenplan och norra delen mot Tomteboda.

Odenplan

Stockholm City