Cube – Sweco digitaliserar byggprocessen

Digitaliseringen påverkar samhället och även de grundläggande samhällsbyggnadsprocesserna. För att dra nytta av de nya möjligheterna har vi på Sweco tagit fram strategin Cube. Syftet är att möjliggöra att rätt person får rätt information i rätt tid för att på så sätt fatta bättre beslut.

Cube består av fyra huvuddelar

1. Geografisk informationsplattform - visualiserar din projektinformation på karta, både vid din dator och på fält.


2. Byggnadsinformationsmodell - analyser och visualisering av bygg- och anläggningsinformation i 3D.


3. 
Projektstyrningsfunktion - Full koll på tidsplaner, aktiviteter och framdrift via digitala kontrollpaneler och listor.


4. 
Dokumenthantering - Ger dig överblick över projektets gällande dokument.Datahantering

Cube är anpassad för att på ett effektivt sätt hantera stora mängder data i projekt som sträcker sig över en lång tid. Detta möjliggörs via en webbaserad samverkansyta där nyttoeffekter med digitala lösningar inom geografiska informationssystem (GIS), byggnadsinformationsmodeller (BIM), projektstyrningsverktyg och dokumenthantering samlas på en plats -  åtkomligt för alla aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.

Exempel på projekt

Cube används för närvarande i ett 30-tal olika samhällsbyggnadsprojekt i Sverige, från Kiruna i norr till Lund i söder.

Citat om cube

"Vi får en snabbare projektering och en bättre slutprodukt."
Mats Eriksson, tekniska verken i Kiruna
"Ett jättebra verktyg där alla kommer åt samma information på ett enkelt sätt."
Mats Eriksson, Tekniska verken i Kiruna
"Man har alltid allt material med sig och allt är alltid aktuellt"
Anna Keisu, Sweco

Kontakt