Ericsson Networked Society City Index

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är en viktig beståndsdel i att utveckla smarta hållbara städer. Genom att använda IKT och dra nytta av de växande datamängderna i samhället kan resursanvändningen effektiviseras och demokratin stärkas. Sweco har i samarbete med Ericsson beräknat Ericssons Networked Society Index, ett index som rankar 40 städers IKT –mognad (ICT Maturity).

Fakta

Uppdrag: Ericsson Networked Society City Index

Kund: Ericsson

Uppdragsledare: Patrik Jean-Simon Waaranperä

Kompetenser: Samhällsanalys och strategi

Tidsperiod: Sweco har tillsammans med Ericsson sedan år 2013 arbetat med deras City index.

Uppdrag

I studien mäts sambandet mellan  IKT-mognad och utvecklingen av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbarhet i städerna.

I den fjärde och senaste upplagan rankas Stockholm, London, Paris,  Singapore och Köpenhamn som topp fem städer och visar att ICT kan vara ett effektivt sätt att stödja en hållbar utveckling.”

Ericsson Network Society City index