ESS: Sweco återanvänder industrienergi till fjärrvärme

European Spallation Source, ESS, i Lund ska bli en världsledande tvärvetenskaplig forskningsanläggning, baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Ett stort uppdrag som spänner över flera kompetenser, där Swecos medarbetare är involverade.

Uppdrag: ESS

Plats: Lund

Kund:

KompetensProjektledning, projektering, 3D-visualisering, geoteknik, miljötillstånd och säkerhet. Brand- och riskexperter.

Uppdrag

Swecos uppdrag omfattar bland annat detaljprojektering av ESS stora kylsystem och konstruera på ett sådant sätt att en stor mängd energi kan återanvändas för fjärrvärme. Med dessa åtgärder har anläggningen möjlighet att återvinna över 40 MW, vilket motsvarar en årsförbrukning av el för ungefär 10 000 villor.

Ett flertal av Swecos kompetenser är delaktiga i arbetet med ESS, bland annat inom installation, projektledning, 3D-visualisering, geoteknik, miljötillstånd och säkerhet. Brand- och riskexperter från Swecos har genomfört en övergripande riskbedömning.

Sweco har arbetat i uppdraget sedan 2008.

Läs mer

Citat

"Detta är en av flera åtgärder vi utför i syfte att nå våra miljömål. Den fjärrvärme som produceras kommer dels att värma upp bostäder i Lund, men även ESS-anläggningens egna byggnader"
Thomas Parker, energichef på ESS
"Projektet är viktigt inte bara för att det sparar koldioxid, utan också för att det demonstrerar ett miljötänkande. Det finns massor av andra anläggningar inte minst inom industrin som kan utnyttjas på samma sätt, till exempel kan spillvärme återvinnas från kemi/process- och papper & massaindustrier"
Thomas Fogelström, vd för Swecos industrikonsulter.

Kontakta

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.