European Spallation Source, ESS Lund

European Spallation Source, ESS, i Lund ska bli en världsledande tvärvetenskaplig forskningsanläggning, baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Ett stort uppdrag som spänner över flera discipliner och kompetenser, där Swecos medarbetare är involverade.

Fakta

Uppdrag: ESS

Plats: Lund

Kompetens: Projektledning, byggkonstruktion, projektering, 3D-visualisering, geoteknik, miljötillstånd, säkerhet, arkitektur. Brand- och riskexperter.

Uppdrag

ESS är ett av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekt som byggs idag. En tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens starkaste neutronkälla, med toppmoderna neutroninstrument, laboratorier och utvecklingscentrum för mjukvara. Projektet är ett paneuropeiskt samarbete med 13 europeiska länder som medlemmar och förväntas locka mellan två och tre tusen forskare till anläggningen i Lund varje år.

Sweco har arbetat i uppdraget sedan 2008 och i vårt uppdrag har flera av våra teknikområden varit delaktiga för att driva projektet framåt.

Swecos arkitekter har varit delaktiga i planeringen, lokaliseringen, licensiering och den arkitektoniska utformningen av anläggningen. Dessutom har man även tagit fram underlaget till den arkitekttävling som ligger till grund för den slutliga utformningen av forskningsanläggningen.

Under hela projektets gång har Sweco ingått i ESS Detailed Design team som ansvarar för projekteringen av projektet. Sweco har bidragit med kompetens inom projekteringsledning och BIM. BIM-mässigt har Swecos inverkan varit tongivande för de krav som ställts på övriga i projektet. Vi har varit delaktiga i projektet som BIM Leaders, ett disciplinöverskridande arbete. Vi har ingått i BIM teamet som tagit fram den kravställande BIM-dokumentation och även ansvarat för Revit Base file. Revit Base file är en fil som sammanfattningsvis innehåller all tänkbar information och riktlinjer, som alla konsulter i projektet behöver, för att kunna skapa korrekta modeller och producera leveranser av dokumentation och ritningar. I vår roll som BIM Leaders har vi även ansvarat för att driva 3D-projekteringen framåt och ansvarat för samordning och kollisionskontroller. Målsättningen har varit att leverera kollisionsfria samordningsmodeller i slutet av projekteringen av varje byggnad på området. Genom det goda samarbetet mellan projekteringsledare och BIM Leaders i ESS Detailed Design team har vi kunnat spara projektet tid och pengar genom vårt arbete. Vi har även tillfört värde i projektet genom arbetet med teknologier som exempelvis VR (Virtual Reality) och scanning med drönare.

Swecos uppdrag omfattar även detaljprojektering av ESS stora kylsystem och att konstruera det på ett sådant sätt att en stor mängd energi kan återanvändas för fjärrvärme. Detta har resulterat i att anläggningen har möjlighet att återvinna över 40 MW, vilket motsvarar en årsförbrukning av el för ungefär 10 000 villor. Vidare kyls ESS-anläggningen med kylvatten som i sin tur kyls med hjälp av stora värmepumpar. Dessa värmepumpar omvandlar energin från ESS-anläggningen till fjärrvärmeenergi i två temperaturer (80 grader respektive 55 grader). Fjärrvärmevattnet av högre temperatur kommer att användas i kommunala existerande fjärrvärmenät. Det 55-gradiga fjärrvärmevattnet kommer främst att användas för uppvärmning av ESS-anläggningens egna byggnader.

Sammanfattningsvis har flertalet av Swecos kompetenser är delaktiga och gjort positiva avtryck i arbetet med ESS, bland annat inom arkitektur, 3D-visualisering, BIM, installation, projektledning, geoteknik, miljötillstånd, säkerhet och Swecos brand- och riskexperter har genomfört en övergripande riskbedömning.

Som ett resultat av det goda arbete Sweco gjort är projektet är tilldelades första pris i Autodesk AEC Excellence Awards 2019 för bästa BIM-projekt i kategorin "Building Design – Large Projects (over $200 million).

Bild: ESS

Se film om projektet. 

Lyssna på Swecos Framtidspodd där Lukas Nowikowski och Ronald Cruz intervjuas om vinsten i Autodesk AEC Excellence Awards 2019.

Kontakt: Lukas Nowikowski 

Läs även nyheten: Sweco, ÅF Pöyry och Skanska vinnare av internationellt innovationspris.

Citat

"Detta är en av flera åtgärder vi utför i syfte att nå våra miljömål. Den fjärrvärme som produceras kommer dels att värma upp bostäder i Lund, men även ESS-anläggningens egna byggnader"
Thomas Parker, energichef på ESS
"Projektet är viktigt inte bara för att det sparar koldioxid, utan också för att det demonstrerar ett miljötänkande. Det finns massor av andra anläggningar inte minst inom industrin som kan utnyttjas på samma sätt, till exempel kan spillvärme återvinnas från kemi/process- och papper & massaindustrier"
Thomas Fogelström, vd för Swecos industrikonsulter.

Kontakta

 • Harald
  Bäck
  Projekt och Marknadschef, Industri Malmö
  +46 734122997
  Fxvpxn r-cbfg
 • Thomas
  Fogelström
  divisionschef, industri
  +46 703253405
  Fxvpxn r-cbfg