ASKO: Ett av Norges största automatiserade livsmedelslager

Sweco har hjälpt ASKO med ett flertal projekt från förstudie till detaljering, upphandling och implementering. Resultatet har blivit några av branschens största helautomatiserade lager.

Uppdrag: Automatiserat centrallager

Plats: Vestby, Norge

 

Kompetens: Projektledning, automation, upphandling och implementering

Kund: ASKO

uppdrag

ASKO tillhör Norgesgruppen och är Norges ledande dagligvarugrossist. ASKO har strävat efter att uppnå en rationell och kostnadseffektiv lagring för att fortsätta att vara en ledande färskvarugrossist i Norge. Sweco har bidragit med specialistkunskap under flertalet projekt innefattande förstudiefaser med kravställande, design och upphandling av lagerlösning med automation samt implementering av högautomatiserat lager både för torra och kylda varor.

Kontakt