Facebooks serverhallar i Luleå: Första datacentret utanför USA

Swecos projektledare och installationskonsulter har ansvarat för projektledning av byggnation, installationer och kvalitet i Facebooks serverhallar i Luleå.

Fakta

Uppdrag: Facebooks serverhallar

Plats: Luleå

Kompetens: Projektledning, arkitektur, konstruktion- och installationskonsulter

Storlek: 28 000 kvm, 11 000 kvm

UPPDRAG

För första gången byggs ett datacentrum med prefabricerade moduler som kommer från USA, Kroatien och Polen. Vilket betyder att det går mycket snabbare att färdigställa serverhallen, jämfört med tidigare då man platsbyggt allt. För Swecos projektledning innebär uppdraget projektledning för stora delar av byggnationen inklusive driftsättning. För Swecos installationskonsulter innebär uppdraget att projektleda installationerna för kyla, rör, styr och ventilation.

Uppdraget innebär även att se till så att samtliga installationer blir genomförda på korrekt sätt samt att anpassa modulerna efter svensk standard. Att bygga med prefabricerade moduler kortar ledtid och ger sänkta kostnader jämfört med traditionell byggteknik.

Att man väljer att placera verksamheter, likt datahallar, så långt norrut beror på att det är kallt och det krävs då mindre energi för att kyla systemen och det finns stor energitillgång. Dessutom är all energi märkt som grön då den kommer från vattnet. Facebooks serverhallar kommer att miljöcertifieras enligt LEED.

Tillsammans med kunden och Facebook har Sweco även utvecklat ett koncept för de två första datahallarna som byggs i Luleå. Konceptet innebär att prestandan på kylmodulerna och ventilationen blir bättre och mer effektiva, på så sätt kan mer energi sparas.