Henriksdals reningsverk: Sweco planerar för utbyggnaden av Sveriges största avloppsreningsverk

Sweco har fått i uppdrag av Stockholm Vatten att projektera delar av utbyggnaden av Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm för att möta framtidens krav och stadens tillväxt. Henriksdals reningsverk blir i och med utbyggnaden Sveriges största avloppsreningsverk.

FAKTA

Uppdrag: Henriksdals reningsverk

Kund: Stockholm vatten

 

Plats: Stockholm

Kompetenser: Berg- och byggkonstruktion, VA, Maskinteknik

Uppdrag

Att införa membranteknik som rening av avloppsvatten gör att mindre yta behövs för att rena större mängder vatten. Något som är framtiden för vattenrening i de allt mer växande storstäderna. Tekniken gör att det renade vattnet från Henriksdals reningsverk blir partikelfritt vilket innebär renare vatten i Mälaren och Östersjön.

Flertalet av Swecos discipliner är delaktiga i uppdraget, bland annat så kommer våra VA-konsulter att projektera biosteg och slambehandling samt våra berg- och byggkonstruktörer ta sig an det komplexa uppdraget att designa utbyggnaden av Henriksdals reningsverk som idag till stora delar är insprängd i berg.

Kundcitat

"Sweco kan leverera flertalet av de projekteringstjänster som vi efterfrågar för utbyggnaden och har tilldelats fem av tio upphandlade teknikområden. I tidigare utredningar har Sweco fått uppdraget att undersöka hur man kan införa membranreningsteknik i befintliga bassänger."
Rickard Andersson, projektchef på Stockholm Vatten.

 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mikael
  Rentzhog
  Gruppchef, Industri, Stockholm
  +46 727165046
  Fxvpxn r-cbfg