Henriksdals reningsverk: Sweco planerar för utbyggnaden av Sveriges största avloppsreningsverk

Sweco har fått i uppdrag av Stockholm Vatten att projektera delar av utbyggnaden av Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm för att möta framtidens krav och stadens tillväxt. Henriksdals reningsverk blir i och med utbyggnaden Sveriges största avloppsreningsverk.

FAKTA

Uppdrag: Henriksdals reningsverk

Kund: Stockholm vatten

 

Plats: Stockholm

Kompetenser: Berg- och byggkonstruktion, VA, Maskinteknik

Uppdrag

Att införa membranteknik som rening av avloppsvatten gör att mindre yta behövs för att rena större mängder vatten. Något som är framtiden för vattenrening i de allt mer växande storstäderna. Tekniken gör att det renade vattnet från Henriksdals reningsverk blir partikelfritt vilket innebär renare vatten i Mälaren och Östersjön.

Flertalet av Swecos discipliner är delaktiga i uppdraget, bland annat så kommer våra VA-konsulter att projektera biosteg och slambehandling samt våra berg- och byggkonstruktörer ta sig an det komplexa uppdraget att designa utbyggnaden av Henriksdals reningsverk som idag till stora delar är insprängd i berg.

Kundcitat

"Sweco kan leverera flertalet av de projekteringstjänster som vi efterfrågar för utbyggnaden och har tilldelats fem av tio upphandlade teknikområden. I tidigare utredningar har Sweco fått uppdraget att undersöka hur man kan införa membranreningsteknik i befintliga bassänger."
Rickard Andersson, projektchef på Stockholm Vatten.

 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mikael
  Rentzhog
  Gruppchef, Industri, Stockholm
  +46 727165046
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.