Kolkajen Ropsten: Ny stadsdel byggs ut i vattnet

Kolkajen Ropsten är en del i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden. Vid kajen byggs en konstgjord ö i vattnet där en del av de 1400 nya bostäderna ska rymmas. Swecos konsulter arbetar utifrån ambitionen att miljön ska påverkas så lite så möjligt genom projektet som förväntas byggstarta 2019-2020.

Fakta

Uppdrag: Kolkajen Ropsten

Plats: Stockholm

Kompetensområden: Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), social konsekvensbeskrivning, landskapsanalys, kulturmiljö

Kund: Stockholm Stad

Preliminiär byggstart: 2019-2020

Uppdrag

Kolkajen ligger mellan Lidingöbron och Husarviken och är en del i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden och ska rymma 1400 nya bostäder, 11 000 kvm kommersiella ytor samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

Kajen där man förr lossade stenkol ska bevaras och en ny stadsdel byggs intill på en konstgjord ö i vattnet. Syftet med bygget är främst att skapa fina och trivsamma miljöer vid vattnet och att öka antalet bostäder i det goda bostads- och kollektivtrafikläget.

Swecos miljökonsulter utreder projektets påverkan på vattenmiljön - faktorer som vattenströmningar, vattenkvalitet och klimatpåverkan. Vi beskriver också hur landskapsbilden och kulturmiljöerna kan påverkas och om boende i området kan påverkas av till exempel buller och ändrade möjligheter till rekreations- och friluftsliv.

Ambitionen i projektet är att göra så liten skada som möjligt på miljön för till exempel fisk, bottenfauna och växter. Om bottensedimenten är förorenade behöver det tas om hand genom till exempel sanering eller andra åtgärder. Swecos miljökonsulter undersöker också om den intilliggande hamnen och andra kringliggande verksamheter kan påverkas av bygget.

 

Källa: Adept & Mandaworks

 

Kontakt

  • Pia
    Kjellgren Schönning
    Studiochef Kulturmiljö, Arkitektur
    +46 734129266
    Fxvpxn r-cbfg