Sweco generalkonsult när lasarettet Ljungby byggs ut

Sweco har fått i uppdrag av Region Kronoberg att vara generalkonsult när lasarettet Ljungby ska byggas ut. Moderniseringen innefattar både om- och tillbyggnad. Val av material och system kommer att göras utifrån ett livscykelperspektiv med inriktning på låg energianvändning, miljöbelastning och totalkostnad.

Fakta

Uppdrag: Generalkonsultuppdrag med ansvar för att projektera och projekteringsleda samtliga discipliner utom husarkitektur.

Plats: Ljungby

Kompetens: Installationskonsulter, projekteringsledning, konstruktion och landskapsarkitektur.

 

UPPDRAG

Lasarettet Ljungby är ett akutsjukhus och ska byggas ut i syfte att skapa ett effektivt och modernt sjukhus. Om- och tillbyggnationen innebär bland annat en förändring av flödet av akutpatienter då akutmottagningen flyttar till annan del av sjukhuset. Detta medför även förändringar för röntgen, operation och sterilcentral.

Swecos uppdrag är brett och experter inom installation, projekteringsledning, konstruktion och landskapsarkitektur är involverade. Som generalkonsult, med Swecos installationskonsulter i spetsen, ansvarar Sweco för att projektera och projekteringsleda samtliga discipliner med undantag av husarkitektur.

Sweco påbörjar uppdraget i början av 2020 och första etappen förväntas vara färdigprojekterad i slutet av 2020. Det sista förfrågningsunderlaget som omfattar ombyggnation beräknas vara klart våren 2023.

Foto: Region Kronoberg

kontakta

  • Björn
    Kleist
    Regionchef, installation, öst
    +46 734125754
    Fxvpxn r-cbfg