STRATEGISK RÅDGIVNING INOM HÅLLBARHET

Swecos installationskonsulter har ramavtal med det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter i Linköping som certifierad miljöbyggnadssamordnare samt ansvarig rådgivare när det gäller hållbarhetsfrågor.

FAKTA

Uppdrag: Ansvara för miljöbyggnadscertifiering för all nybyggnation samt strategisk rådgivning inom hållbarhet

Plats: Linköping

Kund: Lejonfastigheter

UPPDRAG

Lejonfastigheter certifierar samtliga nyproduktioner enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver. Sweco kommer dels att ansvara för miljöbyggnadscertifieringen av nya projekt, dels fungera som ett stöd i hela den interna certifieringsprocessen, för att Lejonfastigheter ska kunna jobba enligt sina uppsatta hållbarhetsmål.

Lejonfastigheter har också behov av en samordnande intern stödfunktion för att säkerställa att alla interna processer i hållbarhetsarbetet – så som uppdatering och produktion av ledningssystem, mallar och dokumentation – blir korrekt genomförda. Där fungerar Sweco som rådgivare gentemot projektdeltagare, både internt och externt.

För mer information kontakta:

Björn Kleist, bjorn.kleist@sweco.se
Torbjörn Evertsson, torbjorn.evertsson@sweco.se