Sweco utvecklar en statistikportal om hur levnadsvillkoren för unga ser ut i dagens samhälle

Sweco levererar importmallar, databas och administrationsgränssnitt för statistikportalen ungidag.se. Statistik från 12 olika myndigheter sammanställs och tillgängliggörs via hemsidan, för att visa hur levnadsvillkoren för människor mellan 13-25 år ser ut i dagens samhälle.

FAKTA

Uppdrag: Webbutveckling för statistikportalen ungidag.se

Uppdragsperiod: Sedan 2014 som underleverantör, från 2019 som huvudleverantör

Kund: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Kompetens: IT för samhällsutveckling

UPPDRAG

Sweco har tillsammans med Futurniture byggt statistikportalen ungidag.se som har till syfte att tillgängliggöra information om hur levnadsvillkoren ser ut för människor mellan 13 - 25 år.

Med hjälp av importmallar som Sweco tagit fram, samlar MUCF in statistik från 12 olika myndigheter och tillgängliggör den informationen i statistikportalen. Importmallarna förenklar för myndigheterna att samla in informationen och leverera den på ett likartat sätt. Förutom importmallarna har Sweco tagit fram en webbaserad import-applikation och databasen där all data lagras samt administrationsgränssnitt för att granska och publicera data publikt till statistikportalen.

Sweco har även tagit fram ett arkiv där informationen från importmallarna laddas upp och sparas och versionhanteras.

Senaste tiden har Sweco även hjälpt till med front-end utveckling. En ny kartmotor har installerats som visar data i ett geografiskt perspektiv, vilket underlättar översikt och jämförelser mellan kommuner och län.

Sweco driftkör statistikportalens testmiljö för att säkerställa att data visas på korrekt sätt innan MUCF publicerar den i skarp miljö.

KUNDCITAT

"Ungidag.se är ett otroligt bra verktyg för att få en bild av ungas levnadsvillkor. Sitens uppbyggnad underlättar också en jämförelse av villkoren över tid och mellan olika grupper. Sweco har varit lätta att arbeta med och behjälpliga när problem har uppstått."
Petter Holmgren, Research Officer, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor

Kontakt