Nationalmuseum: Modernisering och ombyggnad av kulturarv

Nationalmuseum är öppet för allmänheten igen efter fem års renovering. Med varsam hand har Sweco moderniserat den anrika byggnaden till forna dagars glans och nutida krav på klimat, säkerhet och miljö.

Fakta

Uppdrag: Ombyggnad och modernisering av Nationalmusem

Kompetens: Byggkonstruktion, projektledning och geoteknik. 

 

Kund: Statens Fastighetsverk

Plats: Stockholm

Uppdraget

Det museum som vid invigningen 1866 var modernt och nyskapande har slitits under decennier och klarade inte längre dagens höjda säkerhetsnivåer. Detsamma gällde inomhusklimatet där kraven ökat för att få låna in konst men också för att bevara den egna. Swecos uppdrag har bland annat varit att utöka de publika ytorna med 2 300 kvm och att installera det nya klimatsystemet. Systemet är knappt synligt för besökare men bidrar till en jämn luftfuktighet i hela byggnaden. Det gör att all typ av konst nu kan visas i nästan hela huset, vilket tidigare varit omöjligt.

En tuff nöt att knäcka var installationen av ventilation och sprinkleranläggningen där systemet inte får synas. Det löstes genom att ta fram särskilda takrosetter som rymmer både ventilation och sprinklermunstycke, som i sig blev ett smycke för taket.

Den kanske största förändringen efter renoveringen är att en stor del av byggnadens över 300 fönster nu öppnats upp. De var tidigare igensatta som skydd mot skadligt ljus, men med dagens teknik är det möjligt att visa konsten i dagsljus. 

I Swecos uppdrag ingick också att förbättra akustiken i de två innergårdarna. Med användning av parametrisk design blev lösningen att konstruera ett nytt glastak med en form som hjälper till att slå sönder ljudet och sprida det åt olika håll. Innergårdens väggar har dessutom klätts med en ny mjuk puts vilket fått ner ljudnivån betydligt.

Efter renoveringen kan museet ta emot dubbelt så många besökare och visa tre gånger så mycket konst. De publika ytorna i museet har ökat med cirka en tredjedel genom att magasin, verkstäder och kontor har flyttat ut. Källarplanet som inte var tillgängligt för besökare tidigare har byggts om för serviceytor som förvaring, matsäcksrum och toaletter. Arbetet har varit komplext och krävt 50 yrkesgruppers kompetens där över tre tusen personer involverats.

Nationalmuseums samlingar består av måleri, skulptur och konst på papper från omkring 1500-talet till 1900-talet, samt av konsthantverks- och designföremål från 1500-talet till nutid. Det totala antalet föremål uppgår till cirka 700 000.

 

 • Karin
  Ericsson
  Biträdande uppdragsledare, Byggkonstruktion, Stockholm
  +46 733544766
  Fxvpxn r-cbfg
 • Wille
  Karlsson
  Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
  +46 734122104
  Fxvpxn r-cbfg