Nationalmuseum: Swecos konsulter deltar i modernisering och ombyggnation av kulturarv

I februari 2013 stängde Nationalmuseum för helrenovering och ombyggnad. Sweco är involverat med flera discipliner i arbetet med att modernisera detta kulturarv och anpassa det efter framtidens behov.

Fakta

Uppdrag: Ombyggnad och modernisering av Nationalmusem

Kompetens: Byggkonstruktion, projektledning och geoteknik. 

 

Kund: Statens Fastighetsverk

Plats: Stockholm

Uppdraget

I nära 150 år har Nationalmuseum stått öppet för allmänheten och i takt med att åren gått och samlingarna har vuxit har byggnaden slitits och renoverats i etapper. Museet genomgår en omfattande renovering som skapar förutsättningar för en modern och flexibel museiverksamhet, samtidigt som man vill uppfylla internationella krav på inomhusklimat för att kunna låna viss typ av konst. Förvaltaren, Statens fastighetsverk, är ansvarig för renoveringen.

Att vara en del av arbetet med att tillvarata och utveckla en fastighet av ett sådant antikvariskt värde, är en utmaning och ett enormt ansvar. Ett modern museum kräver nya tekniska lösningar och byggnaden har sina begränsningar.

Byggnaden ska anpassas efter moderna krav på en museibyggnad. Det är väldigt många aspekter att ta hänsyn till – logistiska, klimatmässiga och verksamhetsmässiga – som påverkar byggnadens stomme och ställer krav på det byggtekniska lösningarna. 

År 2017 kommer Nationalmuseum att öppna portarna igen. Framtidens besökare kommer att möta ett ljusare museum med större utställningsytor och en avancerad klimatanläggning. Dessutom kommer många av de igensatta fönstren att kunna öppnas igen, utan att konsten riskeras, tack vare dagens teknik. Fram till museet öppnar igen kan delar av samlingarna, om cirka 700 000 föremål, beskådas på olika lokala a museer i Sverige, samt i utlandet.

  • Wille
    Karlsson
    Regionchef, byggkonstruktion, Stockholm
    +4686925904
    Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.